Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace


 

 

Střední škola technická Opava je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem


  v i r t u á l n í    p r o h l í d k a    š k o l y


Celostátní kolo soutěže Kovo Junior Mechanik seřizovač

23.-24. března proběhla v Brně celostátní odborná soutěž KOVO Junior pro studijní obor Mechanik seřizovač. V konkurenci 17 studentů se náš student NIKOLAS DOMINIK umístil na krásném 3. místě! Blahopřejeme ke krásnému umístění a reprezentaci naší školy 

Zlatá vařečka 2017

Ve středu 5. dubna 2017, se žáci třídy 2.KP zúčastnili soutěže s mezinárodní účastí „Zlatá vařečka“.

Letos jsme zavítali na SŠ a ZŠ v Havířově – Šumbarku, kde se 23 soutěžících z 12 škol utkalo na téma „Sýrové variace“. 

Třídní schůzky

4. dubna 2017 v 16 hodin

Soutěž v jazyce anglickém v oblasti IT (Ratiboř)

Dne 22.3. 2017 se studenti 2.A Otakar Gryga a Jiří Stacho účastnili soutěže v naší partnerské škole v Ratiboři ve znalostech jazyka anglického v oblasti IT. V letošním roce bylo 10. výročí této soutěže. Kromě soutěže byl také připraven doprovodný program včetně prohlídky školy. Soutěž byla formou testu a vzhledem k tomu, že naši studenti nemají speciální obor IT v cizím jazyce, tak je nutno velmi kladně hodnotit  jejich umístění na 10. místě, v polovině všech zúčastněných studentů. Děkujeme za příkladnou reprezentaci školy.

Mgr. Marie Věntusová

Beseda - dopravní bezpečnost

Ve dnech 15. a 22. 3. 2017 se konaly na naší škole workshopy na téma dopravní bezpečnosti. Besedy probíhaly pod vedením pedagogů ostravské autoškoly Č. A. S. Žáci se seznámili s platnou legislativou v oblasti dopravní bezpečnosti, jaká jsou práva a povinnosti účastníků silničního provozu, co dělat při dopravní nehodě atd. Děkujeme autoškole Č. A. S. za její vstřícný a profesionální přístup při realizaci dopravní výuky. Besed se zúčastnily vybrané první a třetí ročníky učebních oborů.

Matematický KLOKAN 2017

Vyhodnocení matematické soutěže

KATEGORIE JUNIOR

Umístění

Jméno

Třída

Počet bodů

1.

Rycková Lenka

1.Č

Základní kurz svařování

Základní kurz svařování v ochranné atmosféře CO2

Jako pravidelně každý školní rok bude v termínu  5-6/2017 zahájen  pro uchazeče z řad studentů II.ročníků učebních oborů a III. maturitního ročníku  naší  školy,  kurz svařování v ochranné atmosféře CO2.

Maximální počet účastníků je 24

KOVO Junior Strojní mechanik 2017

Žák 2.Z  Roman Lehnert se v regionálním kole soutěže KOVO JUNIOR umístil s velkým náskokem na 1. místě a vybojoval si tak postup do kola republikového, které se bude konat v Brně. Gratulujeme!

Silový čtyřboj 2017

V tělocvičně Mendelova Gymnázia v Opavě 7. března 2017 proběhl každoroční silový čtyřboj. Ve všech čtyřech disciplínách tedy trojskoku snožném, vznosech, shybech a bench pressu byl tým naší školy ve složení Lukáš Mackovčín 4.Č, Vojtěch Mrůzek 3.Č, Michal Dzimbaník 1.A a Štěpán Obrusník 2.Č nejlepší, získal celkem 592 bodů a s náskokem 50 bodů zvítězil před dalšími pěti účastníky.

Za tým Mgr. Miloš Vojtek

::FOTOGALERIE::

Soutěž ve stavění sněhuláků

Odborná porota rozhodla udělit družstvu A2 první místo za originalitu, nápad a samostatnou realizaci.
Zároveň dostalo toto družstvo nejvíce hlasů na facebooku. Odměnou jim byly lístky do Cinestaru.

::FOTOGALERIE::

Syndikovat obsah