Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace


 

 

Střední škola technická Opava je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem


  v i r t u á l n í    p r o h l í d k a    š k o l y


Výměnný pobyt Ratiboř 2018

Ve dnech 28.- 30. května 2018 jsme se zúčastnili výměnného pobytu v Polsku. V Ratiboři jsme zavítali na naši partnerskou školu, poznali jsme Polské Beskydy, lázně Wisla a navštívili místní aquapark Tropikana.

Elektrikáři poznávají Opavu

Ve dnech 4.-5. 6. 2018 jsme se žáky 1.E prošli Opavu současnou i historickou. V pondělí chlapci podnikli návštěvy elektro opraven a prodejen, na úterý připadla ta historická část – návštěva Slezského muzea.

 

Ing. Milan Vítek
učitel OV

Exkurze KOMAS spol. s r. o. a PF PLASTY CZ s. r. o.

V návaznosti na akci Strojaři strojařům konané začátkem dubna na naší škole se minulých dnech naši žáci zúčastnili několika exkurzí ve firmách opavského okresu. Ty měly našim druhákům pomoci při rozhodování, kterou z firem si vybrat pro praxi ve třetím ročníku.

Diskuze u "kulatého stolu" na Magistrátu města Opavy

7. června se v prostorách Magistrátu města Opavy konal tzv. kulatý stůl, na němž měli studenti možnost vyjádřit se k problematice životního prostředí, pracovních příležitostí, dopravy, kultury apod. Diskuzemi v připravených tematických oblastech přispěli k tvorbě Koncepce politiky mládeže statutárního města Opavy.

M. Vojtalová

Na fotografii diskutující: Lukáš Satek, Daniel Hrubý a Petr David z 2.Č, Zdeněk Šula a Štěpán Obrusník z 3.Č, Daniel Kaštovský a Tomáš Sklepek z 1.A

 

Svářečské průkazy

Absolventi svářečské školy si mohou od pondělí 11. 6. 2018 vyzvedávat svářečské průkazy.

Termíny a rozpisy závěrečných zkoušek jaro 2018

Rozpis závěrečných zkoušek ::ZDE::

Harmonogram praktické závěrečné zkoušky ::ZDE::

INFORMA 2018

 

Bližší informace poskytne:

Jarmila Theuerová
tel.: 555 538 137, 731 470 590
e-mail: theuerova@sst.opava.cz

Svářečský kurz 2018

SEZNAM ŽÁKŮ ZAŘAZENÝCH DO KURZU 2018 ::ZDE::

Exkurze ve firmě Erdrich Umformtechnik v Červeném Dvoře

V úterý 15. 5. 2018 jsme se zúčastnili exkurze ve firmě Erdrich Umformtechnik v Červeném Dvoře. Vedoucí personálního oddělení Bc. Jana Obručová nás obeznámila s chodem firmy. Následovala praktická ukázka výroby dílů do automobilů, vyvážených převážně do Východní Evropy. Velice zajímavá byla „práce“ robotů – přesouvacích ramen a tlakových lisů.

Návštěva firmy přinesla žákům plno nových poznatků z oblasti automatizace výroby.

::FOTOGALERIE::

 

 

Divadelní představení Fenomén Karel Čapek

V úterý 15. května 2018 navštívilo naši školu Divadélko pro školy Hradec Králové s představením Fenomén Karel Čapek aneb Od Dášenky ke zkáze světa. Formou odborného výkladu, doplněného hranými ukázkami a zapojením publika, se studenti 3.Č a 1.A seznámili s jednou z našich nejvýznamnějších literárních osobností. Oceňujeme přístup a profesionalitu herců.

M. Vojtalová

 

Na obrázku je Jaroslav Nerad z povídky Básník.

Syndikovat obsah