Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace


 

 

Střední škola technická Opava je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem


  v i r t u á l n í    p r o h l í d k a    š k o l y


Pro absolventy svářečského kurzu

Absolventi kurzu svařování si mohou od pondělí 15.1. vyzvedávat průkazy svářeče u vedoucího svářečské školy. Průkazy a certifikáty budou předány po zaplacení částky za vystavení dokladů z CWS-ANB (560.- Kč). Po vyzvednutí podkladu pro zaplacení u vedoucího svářečské školy provedou platbu na ekonomickém úseku v dohodnutých pokladních hodinách a to mezi 11,00 - 12,00 každý den, kde jim bude zároveň vystaven PPD. 

Vyhrej iPhone!

Stejně jako v minulém roce startujeme soutěž s Getmore:

Škola doporučená zaměstnavateli 2017

V pátek 2. 12. 2017 při příležitosti zahájení výstavy středních a vysokých škol MS kraje "Středoškolák, vysokoškolák 2017" na Černé louce v Ostravě převzala škola ocenění za 2. místo ve IV. ročníku soutěže "Škola doporučená zaměstnavateli 2017", kterou pořádá Klub zaměstnavatelů.

Všem představitelům firem, které pro nás hlasovaly, děkujeme.

Exkurze Ganeko

Dne 14. 12. 2017 se třída 1.Z zúčastnila exkurze do firmy Ganeko, spol. s r.o., kde byli žáci seznámení s výrobním programem firmy a viděli v praxi, jak pracují zejména zámečníci při výrobě dopravníků a podobných svařovaných konstrukcí.Provázející pracovník firmy pan Antonín Peterek žáky rovněž seznámil s možnostmi osobnostního rozvoje ve firmě a s požadavky, které jsou na pracovníky kladeny. Po skončení exkurze v Ganeku navštívili žáci prodejnu Gavenda, kde si prohlédli sortiment nářadí nedostupný ve škole a kovovýrobky, které lze zakoupit již hotové včetně povrchové úpravy.

Návštěva Zemského archívu v Opavě

Aby se naši žáci se nezúčastňovali jen technických exkurzí, zavítali tentokrát do Zemského archivu v Opavě.

::FOTOGALERIE::

Soutěž „Navrhni technologii a vyhraj“

Žáci 3. ročníku maturitního oboru Mechanik seřizovač Matěj Solisch a Daniel Chudoba se zúčastnili soutěže „Navrhni technologii a vyhraj“, kterou pořádala firma Pramet Tools, s.r.o., Šumperk.

Úkolem žáků bylo navrhnout optimální ekonomickou technologii obrobení součásti dle výkresu, vybrat vhodné nástroje ze sortimentu Dormer Pramet včetně VBD a upínačů, zvolit vhodné řezné podmínky a vypočítat čas potřebný k obrobení součásti.

Generální oprava soustruhů

Koncem měsíce listopadu byla realizovaná zakázka generální opravy dvou soustruhů SV - 18R. Oprava byla provedena firmou M- MOOS a výsledek je perfektní.

::FOTOGALERIE::

Futsal - okresní finále 2017

Dne 8.12. 2017 se v Opavě konalo okresní finále ve futsalu. Naše škola vyhrála všech pět utkání a postupně porazila SOU Stavební, MGO, SŠSP Opava. SPŠS Opava a MSZeŠ Opava a postoupila po zásluze do krajského finále, které bude v březnu 2018.

Za tým Mgr. Miloš Vojtek

Syndikovat obsah