Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace


 

 

Střední škola technická Opava je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem


  v i r t u á l n í    p r o h l í d k a    š k o l y


Den otevřených dveří na krajském úřadě

                           

Dny otevřených dveří ve školním roce 2017/2018

22. 11. 2017 od 9 do 17 hodin

17. 1. 2018 v 16 hodin

14. 2. 2018 v 16 hodin

Třídní schůzky 1. ročníku

Třídní schůzky pro rodiče žáků prvního ročníku jsou dne 13. 9. 2017 od 16 hodin ve školní jídelně.

Rozpis ústních maturitních zkoušek

Podrobný rozpis ústních zkoušek podzimních maturit ::ZDE::

Volby do školské rady

OZNÁMENÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY

Volební komise jmenovaná ředitelem SŠT Opava pro přípravu a provedení voleb do Školské rady ve složení

Ing. Blanka Burdová
Jaroslav Kočí
Mgr. Bruno Mrkva

svolává oprávněné osoby k volbám členů Školské rady.

Volby se uskuteční dne 13. 9. 2017 od 12:00 do 16:30 hodin ve školní jídelně DM.

Adaptační kurz 2017

Ve dnech 1. – 3. září 2017 se v areálu Autokempu Budišov nad Budišovkou uskutečnil adaptační kurs 1. ročníku oboru Mechanik seřizovač. Cílem programu, který připravila instruktorka outdoor a indoor aktivit Bc. Jitka Proroková, bylo co nejdříve se poznat, naučit se poslouchat druhého a pochopit, jakou moc má spolupráce. Adaptační kurs splnil naše očekávání.

Ing. Lukáš Gřondil, Mgr. et Mgr. Marie Vojtalová

Výsledky 5. kola přijímacího řízení

Všichni uchazeči byli přijati.

Rozhodnutí o přijetí si vyzvedněte 4. září na sekretariátu školy. Informace k zahájení školního roku najdete na této stránce níže.

Rozpis učeben

Seznam učeben pro zahájení škoního roku vyšších ročníků ::ZDE::

Zahájení školního roku 2017/2018

Žáci nastupující do prvního ročníku denního studia - ::ZDE::

Žáci nastupující do prvního ročníku denní formy nástavbového studia - ::ZDE::

Výsledky 4. kola přijímacího řízení

Uchazeči přijati ve 4. kole přijímacího řízení

23-51-H/01 Strojní mechanik

Kubesa

64-41-L/01 Podnikání denní

Černý

64-41-L/01 Podnikání dálkové

Anděl
Sotonová

INFORMACE PŘIJATÝM UCHAZEČŮM:

Syndikovat obsah