Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace


 

 

Střední škola technická Opava je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem


  v i r t u á l n í    p r o h l í d k a    š k o l y


Motivační workshopy 2018

Ve dnech 27. -. 28. 8. a  30. - 31. 8. 2018 se v areálu penziónů U Medvěda a Tabačka ve Velkých Karlovicích uskutečnily motivační kurzy pro žáky nastupujícího prvního ročníku tříd 1. Č, 1. O, 1. N, 1. Z a 1. E.

Cílem workshopů bylo poznání svých spolužáků ve třídě, naučit se spolupracovat a důvěřovat si v třídním kolektivu. V rámci těchto kurzů žáci navštívili Technické muzeum Tatra v Kopřivnici a vykoupali se v Aquaparku Olešná. Motivační workshopy splnily naše očekávání.

Zahájení školního roku

Zahájení  školního  roku vyšších ročníků         
3. 9.

Informace pro prváky:

Všichni žáci 1. ročníku jsou povinni nejpozději v den nástupu předložit doklad o ukončeném základním vzdělání (nástavba o ukončeném středním vzdělání), tedy vysvědčení z 9. třídy (výuční list i vyvsvědčení o závěrečné zkoušce).

Veškerá potvrzení lze vydávat nejdříve 1. září. 

Potvrzení o studiu pro školní rok 2018/2019

Potvrzení o studiu může škola vydávat nejdříve 1. září školního roku. Každý žák obdrží automaticky dvě potvrzení o studiu prostřednictvím třídního učitele na třídnické hodině. Každý další výtisk si žák vyřídí individuálně na sekretariátu školy – budova domova mládeže.

Od 1. 9. 2018 platí nová pravidla pro poskytování slevy na jízdném.

Výňatek z Metodického pokynu pro poskytování zlevněného jízdného pro děti, mládež, studenty a seniory č.j. 16/2018-410-TAR/1:

3. Prokázání nároku na slevu jízdného

Harmonogram podzimních maturit a závěrečných zkoušek

Termíny maturitních zkoušek:

písemná zkouška (DT+PP) společné části MZ       3. – 7. 9. 2018

praktická zkouška profilové části MZ                       10. 9. 2018                     

Opravné zkoušky a uzavírání klasifikace za školní rok 2017/2018

Termíny uzavření klasifikace a opravných zkoušek:

27. 8. 2018  uzavírání klasifikace
28. 8. 2018  opravná zkouška z 1. předmětu
29. 8. 2018  opravná zkouška z 2. předmětu

Rozpis komisí a učeben bude vyvěšen na www stránkách školy, na nástěnce u sborovny a u vrátnice školy.

Sportovní kurz 2018

Letošnímu sportovnímu kurzu s denní docházkou přálo pěkné počasí. V týdnu od 18. do 22. června 2018 se na různých sportovních stanovištích – tenis, střelnice, lodě, bowling, lukostřelba, kuželky, badminton, posilování s kondičním trenérem – vystřídalo 87 žáků sedmi tříd druhého ročníku.

Mgr. Miloš Vojtek

::FOTOGALERIE::

 

 


Závěrečné zkoušky 3.E

Do fotogalerie byly přidány fotky ze zkoušek 3.E

Pregraduální vzdělávání v učitelských oborech

Od února 2018 se naše škola zapojila do realizace projektu „Pregraduální vzdělávání v učitelských oborech na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity“, reg. č. CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0003971, financovaného z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Cílem projektu je inovovat pregraduální přípravu studentů učitelských oborů na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity s důrazem na posílení kvality praxí na školách, které studenti vykonávají v průběhu studia.

Návštěva muzea Komenského v Přerově

13. června navštívila 1.Č Muzeum Komenského v Přerově. Kromě stálé expozice jsme absolvovali edukační program Historie českého školství aneb Od metličkyk rákosce a dvě výstavy, první byla věnována 100letému výročí založení Československé republiky a druhá připomínala nejstarší mapy Moravy, včetně mapy J. A. Komenského.

Marie Vojtalová

Syndikovat obsah