Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace


 

 

Střední škola technická Opava je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem


  v i r t u á l n í    p r o h l í d k a    š k o l y


Potvrzení o studiu pro školní rok 2018/2019

Potvrzení o studiu může škola vydávat nejdříve 1. září školního roku. Každý žák obdrží automaticky dvě potvrzení o studiu prostřednictvím třídního učitele na třídnické hodině. Každý další výtisk si žák vyřídí individuálně na sekretariátu školy – budova domova mládeže.

Od 1. 9. 2018 platí nová pravidla pro poskytování slevy na jízdném.

Výňatek z Metodického pokynu pro poskytování zlevněného jízdného pro děti, mládež, studenty a seniory č.j. 16/2018-410-TAR/1:

3. Prokázání nároku na slevu jízdného

Harmonogram podzimních maturit a závěrečných zkoušek

Termíny maturitních zkoušek:

písemná zkouška (DT+PP) společné části MZ       3. – 7. 9. 2018

praktická zkouška profilové části MZ                       10. 9. 2018                     

Opravné zkoušky a uzavírání klasifikace za školní rok 2017/2018

Termíny uzavření klasifikace a opravných zkoušek:

27. 8. 2018  uzavírání klasifikace
28. 8. 2018  opravná zkouška z 1. předmětu
29. 8. 2018  opravná zkouška z 2. předmětu

Rozpis komisí a učeben bude vyvěšen na www stránkách školy, na nástěnce u sborovny a u vrátnice školy.

Sportovní kurz 2018

Letošnímu sportovnímu kurzu s denní docházkou přálo pěkné počasí. V týdnu od 18. do 22. června 2018 se na různých sportovních stanovištích – tenis, střelnice, lodě, bowling, lukostřelba, kuželky, badminton, posilování s kondičním trenérem – vystřídalo 87 žáků sedmi tříd druhého ročníku.

Mgr. Miloš Vojtek

::FOTOGALERIE::

 

 


Závěrečné zkoušky 3.E

Do fotogalerie byly přidány fotky ze zkoušek 3.E

Pregraduální vzdělávání v učitelských oborech

Od února 2018 se naše škola zapojila do realizace projektu „Pregraduální vzdělávání v učitelských oborech na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity“, reg. č. CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0003971, financovaného z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Cílem projektu je inovovat pregraduální přípravu studentů učitelských oborů na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity s důrazem na posílení kvality praxí na školách, které studenti vykonávají v průběhu studia.

Návštěva muzea Komenského v Přerově

13. června navštívila 1.Č Muzeum Komenského v Přerově. Kromě stálé expozice jsme absolvovali edukační program Historie českého školství aneb Od metličkyk rákosce a dvě výstavy, první byla věnována 100letému výročí založení Československé republiky a druhá připomínala nejstarší mapy Moravy, včetně mapy J. A. Komenského.

Marie Vojtalová

Výměnný pobyt Ratiboř 2018

Ve dnech 28.- 30. května 2018 jsme se zúčastnili výměnného pobytu v Polsku. V Ratiboři jsme zavítali na naši partnerskou školu, poznali jsme Polské Beskydy, lázně Wisla a navštívili místní aquapark Tropikana.

Elektrikáři poznávají Opavu

Ve dnech 4.-5. 6. 2018 jsme se žáky 1.E prošli Opavu současnou i historickou. V pondělí chlapci podnikli návštěvy elektro opraven a prodejen, na úterý připadla ta historická část – návštěva Slezského muzea.

 

Ing. Milan Vítek
učitel OV

Exkurze KOMAS spol. s r. o. a PF PLASTY CZ s. r. o.

V návaznosti na akci Strojaři strojařům konané začátkem dubna na naší škole se minulých dnech naši žáci zúčastnili několika exkurzí ve firmách opavského okresu. Ty měly našim druhákům pomoci při rozhodování, kterou z firem si vybrat pro praxi ve třetím ročníku.

Syndikovat obsah