Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace


 

 

Střední škola technická Opava je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem


  v i r t u á l n í    p r o h l í d k a    š k o l y


Soutěž žáků základních škol v technických dovednostech

Soutěž organizovaná Střední školou technickou v Opavě (SŠT) a Sdružením důlních a strojírenských technologií (SDST) byla určená žákům 7. tříd základních škol okresu Opava a byla zaměřena na technické a praktické dovednosti žáků.

Projekt PARTNERSTVÍ COMENIUS - 2010

V rámci programu evropské unie Comenius se ve dnech 24.4. – 7.5.2010 žáci naší školy zúčastnili 14-ti denního pobytu v partnerské škole „Berufsbildende Schulen II“ v německém Braunschweigu. Tato škola připravila pro naše žáky z 3.ČS Aleše Buchtu, Radima Slováka a Zdeněka Sommera bohatý program, který byl důstojným završením celého projektu Comenius.

Hokejbal

<< Zpět

 

Hokejbal proti drogám 2011

Dne 6. 5. 2011 se tým naší školy zúčastnil okresního kola soutěže „HOKEJBAL PROTI DROGÁM“.

Přijímací řízení pro školní rok 2011/2012

Ředitel Střední školy technické, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvkové organizace

vyhlašuje

2. KOLO PŘIJÍMACÍHO  ŘÍZENÍ  PRO  ŠKOLNÍ  ROK  2011/2012

Kritéria přijímacího řízení

Návrh na zvýšení bezpečnosti

Bezpečnostní rizika = střižná hrana

Současný stav:

Při práci na ruční ohýbačce mohlo dojít i k vážnému úrazu, protože mezi rámem ohýbačky a pohybujícím se protizávažím vznikala střižná hrana. Při snížení pozornosti obsluhy (často obsluhovalo nebo obklopovalo ohýbačku více žáků) mohla zapomenutá ruka na závaží nebo rámu přijít i k velmi vážnému úrazu.

Akce domova mládeže

Vyhodnocení aktivit žáků DM za 1. pololetí škol. roku 2018/2019

V průběhu měsíců říjen 2018 až leden 2019 probíhaly na domově mládeže soutěže ve sportovních aktivitách  - ve stolním fotbalu, stolním tenisu a sálové kopané. Kromě soutěží žáci velmi aktivně navštěvují posilovnu. Individuálně navštěvují různé kroužky – fotbal, stolní tenis, volejbal, chodí do divadla, kina.

Výsledky soutěží:

Sálová kopaná

Nástavbové studium

NÁSTAVBOVÝ OBOR

 

64-41-L/51 PODNIKÁNÍ 

v denní a dálkové formě studia.
Studium je určeno absolventům tříletých učebních oborů.

Syndikovat obsah