Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace


 

 

Střední škola technická Opava je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem


  v i r t u á l n í    p r o h l í d k a    š k o l y


Přijímací řízení pro školní rok 2011/2012

Ředitel Střední školy technické, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvkové organizace

vyhlašuje

2. KOLO PŘIJÍMACÍHO  ŘÍZENÍ  PRO  ŠKOLNÍ  ROK  2011/2012

Kritéria přijímacího řízení

Návrh na zvýšení bezpečnosti

Bezpečnostní rizika = střižná hrana

Současný stav:

Při práci na ruční ohýbačce mohlo dojít i k vážnému úrazu, protože mezi rámem ohýbačky a pohybujícím se protizávažím vznikala střižná hrana. Při snížení pozornosti obsluhy (často obsluhovalo nebo obklopovalo ohýbačku více žáků) mohla zapomenutá ruka na závaží nebo rámu přijít i k velmi vážnému úrazu.

Akce domova mládeže

VYHODNOCENÍ AKTIVIT ŽÁKŮ DM ZA 2. POLOLETÍ  ŠK.ROKU 2016/2017

I ve 2. pololetí školního roku 2016/17 se ubytovaní žáci zúčastnili soutěží společenských i sportovních. Děkujeme všem zúčastněným a blahopřejeme vítězům.

Výsledky soutěží :

Vědomostní společenský kvíz – Etiketa I    (Společenského kvízu se zúčastňují pouze žáci 1. ročníků)

1. Michal Sulek 

2. Stanislav Matuška

3. František Vrána

Vědomostní společenský kvíz – Etiketa II

Nástavbové studium

NÁSTAVBOVÝ OBOR

64-41-L/51 PODNIKÁNÍ 

v denní i dálkové formě studia.
Studium je určeno absolventům tříletých učebních oborů.

Syndikovat obsah