Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace


 

 

Střední škola technická Opava je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem


  v i r t u á l n í    p r o h l í d k a    š k o l y


Po stopách českých vlastenců

Na sklonku měsíce září navštívili studenti naší školy areál Kounicových kolejí v Brně, které se během období okupace staly věznicí německého Gestapa a jejichž stěny zůstaly němými svědky popravených a utýraných českých vlastenců.
Tuto připomínku jejich nejvyšší oběti mohli studenti zhlédnout díky Československé obci legionářské- jednota Opava, která ve spolupráci se svazem Bojovníků za svobodu pro naše studenty akci připravila.

Den otevřených dveří

Další Den otevřených dveří pro vás připravujeme na 29. listopadu od 9 do 17 hodin. Kdykoliv v průběhu těchto hodin můžete přijít a prohlédnout si školu, dílny, počítačové učebny, odborné učebny ... a zeptat se na vše, co vás zajímá

INFORMA 2011

Ve dnech 2. a 3. listopadu 2011 proběhne opět na naší škole INFORMA 2011. Tato akce je určena žákům vycházejícím ze základních škol za účelem získání přehledu o možnostech studia v okrese Opava i kraji. Zahájení je v 9,00 hod.

Stipendium

Ve školním roce 2011/2012 se na naší škole začínají vyplácet stipendia dle platného Stipendijního řádu počínaje prvním ročníkem. ::Více::

Termín opravné závěrečné zkoušky - písemná část

Ředitel střední školy technické vyhlašuje termín pro opravnou písemnou část závěrečné zkoušky na den

12. prosinec 2011 v 8,00 hod. ve sborovně školy.

 

V Opavě 14. září 2011

 

Ing. Josef  Vondál
ředitel

Ředitelské volno a změny ve výuce 15. 9. 2011

Z důvodu konání maturitních zkoušek budou mít třídy 1.A, 1.Č, 1.KP, 1.ŠO, 2.Č, 2.EN, 2.O, 2.ŠZ, 3.KP, 3.M, 3.OZ, 3.ŠZ ředitelské volno.

Třídy 2.A, 4.ČB, 4.ČS, 4.MA, 4.MB budou mít výuku na DM - viz suplování.

Volba nových členů Školské rady SŠT

 

Volby do školské rady se uskuteční 5. 10. 2011 v 16:00 v jídelně domova mládeže. Informace o volbách na http://www.sst.opava.cz/content/skolska-rada

Aktualizace

Aktualizovány Dokumenty http://www.sst.opava.cz/content/dokumenty - přidán Stipendijní řád

Opravné závěrečné zkoušky

Opravné závěrečné zkoušky proběhnou ve dnech:

písemná ZZ:     5. září 2011 v 8:00 - sborovna
praktická ZZ:    6. a 7. září 2011 v 7:00 hod. kancelář vedoucích učitelů OV
ústní ZZ:          14. září 2011 - zasedací místnost DM

Bližšší informace na tel.: 555 538 134 nebo 731 470 759 - pan Kočí.

Syndikovat obsah