Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace


 

 

Střední škola technická Opava je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem


  v i r t u á l n í    p r o h l í d k a    š k o l y


Dlouhé Stráně

V pondělí dne 13. 6. 2011 se žáci tříd 3.MB, 3MA, 3.ČS, 3.ČB vydali na cestu za poznáním Dlouhých strání. Společně s pedagogickým dozorem paní učitelkou Bohdanou Demlovou a manželi Kozelkovými se skupina vydala vstříc novým poznáním z oblasti techniky a strojírenství  a nauky o přírodě.

Důležité upozornění

Všichni žáci, kteří nevykonali obě části maturitní zkoušky úspěšně ( profilová + společná část - kontakt třídního učitele 17. 6. 2011), se dostaví osobně nejpozději do 23. 6. 2011   12. 00 hod. do kanceláře ZŘTV - sborovna k  převzetí protokolu o výsledcích maturitní zkoušky a k vyplnění přihlášky k opravné zkoušce.

Pokud se ze závažných důvodů nemůžete dostavit,  kontaktujte telefonicky Ing. Burdovou  (731 643 401), která tyto důvody posoudí a navrhne náhradní formu přihlášení.

Tři dny s netopeery 2011

Ve dnech 16. - 18. 5. 2011 se žáci naší školy zúčastnili třídenního semináře nazvaného "Tři dny s netopeery". Tato akce byla pořádána Společností pro plánování rodiny a sexualní výchovu. Setkání bylo zaměřeno na téma HIV/AIDS a problematiku partnerských vztahů.

Dva žáci oboru Zámečnické práce byli ubytováni v turistické ubytovně v Bezdědicích na Kokořínsku. Zde se věnovali aktivitám souvisejícím s hlavním tématem HIV a také formou her, rozhovorů nebo besed rozvíjeli své komunikační schopnosti. 

Ředitelské volno

Z důvodu probíhajících písemných maturitních zkoušek uděluje ředitel školy všem žákům 1. ročníku, 2. ročníku a žákům 3. ročníku  maturitních oborů na den 1. 6. 2011 ředitelské volno.

Písemné závěrečné zkoušky

Písemná část závěrečné zkoušky se koná ve středu 1. 6. 2011.

Závody Dračích lodí 2011

13. 5. 2011 jsme se zúčastnili prvního ročníku závodu Dračích lodí. Dračí loď je na přídi zdobena dračí hlavou a na zádi dračím ocasem. Posádku tvoří 20 pádlujících, jeden bubeník, který sedí na přídi a svým bubnováním udává tempo pádlování. Na zádi stojí kormidelník. Naši posádku tvořila třída 1.A doplněná 4 studenty ze třídy 3.ČA. Naši přišli, viděli a ve své kategorii zvítězili a vybojovali si postup na závody v Hranicích na Moravě, které se budou konat v měsíci červnu. Vedoucí posádky byla Mgr. Marie Kroupová a bubeníkem byl Mgr. Lukáš David. 

2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ - DENNÍ NÁSTAVBA

Ředitel Střední školy technické, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvkové organizace

vyhlašuje

Příjímací řízení pro školní rok 2011/2012

Stále přijímáme přihlášky ke studiu ve školním roce 2011/2012

Kritéria přijímacího řízení

Tříleté obory   (obory středního vzdělání s výučním listem)

Preventivní program "Buď OK"

I v letošním roce se žáci druhých ročníků učebních i maturitních oborů zúčastnili přednášek a besed dlouhodobého preventivního programu nazvaného BUĎ OK. Program byl realizován prostřednictvím odborných přednášek a besed vedených pracovníky obecně prospěšné společnosti RENARKON a svou náplní zapadal do konceptu plnění minimálního preventivního programu naší školy. Program byl rozdělen do čtyř základních bloků:

Volné pracovní místo - Obráběč kovů

 

Nabídka pracovního místa pro absolventy naší školy.

Firma SUM Odry, s.r.o. nabízí volné místo na pracovní pozici obráběč kovů – obsluha CNC strojů.

Více informací o firmě naleznou žáci na webových stránkách www.sum-odry.cz.

Syndikovat obsah