Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace


 

 

Střední škola technická Opava je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem


  v i r t u á l n í    p r o h l í d k a    š k o l y


Zahájení školního roku 2017/2018

Žáci nastupující do prvního ročníku denního studia - ::ZDE::

Žáci nastupující do prvního ročníku denní formy nástavbového studia - ::ZDE::

Výsledky 4. kola přijímacího řízení

Uchazeči přijati ve 4. kole přijímacího řízení

23-51-H/01 Strojní mechanik

Kubesa

64-41-L/01 Podnikání denní

Černý

64-41-L/01 Podnikání dálkové

Anděl
Sotonová

INFORMACE PŘIJATÝM UCHAZEČŮM:

Provoz školy o prázdninách

Škola je pro potřeby studentů v provozu denně od 8 do 12 hodin (budova DM)

Pátek 4. 8. 2017 zavřeno

Opakování ročníku, změna oboru

Všem žákům, kteří požádali o opakování ročníku nebo změnu oboru vzdělání od 1. 9. 2017, bylo vyhověno.

Rozhodnutí lze vyzvednout v prvním týdnu školy na sekretariátu.

Uchazeči přijati ve 3. kole přijímacího řízení

23-51-H/01 Strojní mechanik

Lichá
Major

23-512-H/01 Nástrojař

Lichá

23-51-E/01 Strojírenské práce

Kováč

64-41-L/01 Podnikání denní

Curylo
Paleta

64-41-L/01 Podnikání dálkové

Látalová
Ludwig
Podmolík

INFORMACE PŘIJATÝM UCHAZEČŮM:

Závěrečné zkoušky elektrikářů

Fotogalerie závěrečných zkoušek 2017 od písemek po slavnostní vyřazení:

http://kolofik.rajce.idnes.cz/ZZ_2017_elektrikari/

Výlet třídy 1.A

První výlet má za sebou třída 1A. První den výšlap na Praděd "Bílou Opavou", druhý den výlet do Karlova. Pod vedením pedagogů - Hany Pokorné a Blanky Smoleňové se výlet vydařil, nikdo nezabloudil a všichni se ve zdraví vrátili.

Sportovní kurz 2017

Pro všechny druhé ročníky byl tento týden skvěle připraven sportovní kurz s denní docházkou. Kurzu se zúčastnili 92 žáci, kteří se postupně střídali na různých sportovních stanovištích: tenis, střelnice, lodě, bowling, kuželky, plážový volejbal, frisbee a posilování s kondičním trenérem. Vysoká účast žáků potvrdila, že kurz se vydařil.

Mgr. Miloš Vojtek

Termíny opravných zkoušek a uzavírání klasifikace

28. 8. 2017 od 8 hodin – uzavírání klasifikace

29. 8. 2017 od 8 hodin – opravná zkouška z jednoho předmětu

30. 8. 2017 od 8 hodin – opravná zkouška z druhého předmětu

Rozpis komisí a učeben bude vyvěšen na nástěnce u sborovny a u vrátnice školy.

Syndikovat obsah