Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace


 

 

Střední škola technická Opava je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem


  v i r t u á l n í    p r o h l í d k a    š k o l y


Sponzorský dar od firmy Armatury Group a. s.

Sponzorský dar

ARMATURY GROUP a.s.

Dne 17. 4. 2018 naše škola obdržela praktický sponzorský dar od firmy Armatury Group a.s..

Hodnotný dar ve výši kolem padesáti tisíc korun mimo jiné obsahoval základní vybavení pro soustružníky, frézaře a nástrojaře.

Hodnocení profilových zkoušek

Hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkoušky - info ::ZDE::

KOVO Junior Strojní mechanik 2018 - celostátní kolo

Ve dnech 5 - 6. dubna 2018 se konalo v Brně celostátní kolo soutěže Kovo Junior 2018 Strojní mechanik. Žák prvního ročníku naší školy Dominik Vašenda se umístil v konkurenci žáků druhých a třetích ročníků z celé republiky na krásném 11. místě. 

 

STROJAŘI STROJAŘŮM 2018

Třetí ročník setkání firem opavského regionu s žáky naší školy STROJAŘI STROJAŘŮM se uskutečnil 4. 4. 2018 v prostorách tělocvičny  SŠT Opava.

Cílem akce  bylo zprostředkování kontaktů mezi zaměstnavateli nabízejícími odbornou praxi a žáky 2. a 3. ročníku, kteří budou v příštím školním roce vykonávat odborný výcvik na provozních pracovištích firem. Přibližně 180 žákům SŠT a žákům SŠPU Opava se představilo celkem jedenáct firem.

KOVO Junior Strojní mechanik 2018

Dne 28. 3. 2018 se student naší školy zúčastnil regionálního kola soutěže zručnosti KOVO JUNIOR. Klání se konalo v prostorách Bohumínské střední školy a nás reprezentoval žák prvního ročníku oboru Strojní mechanik Dominik Vašenda.

Soutěže se účastnili zástupci dvanácti škol z regionu a Dominik vybojoval výborné druhé místo. Tímto se kvalifikoval do celostátního kola soutěže konané 5. – 6. dubna 2018 v Brně.

Blahopřejeme ke skvělé reprezentaci a přejeme hodně úspěchu v celostátním kole.

David Řehulka

Třídní schůzky

10. 4. 2018 v 16 hodin ve třídách

STROJAŘI STROJAŘŮM

3. ročník prezentace firem žákům SŠT a SŠPU „STROJAŘI STROJAŘŮM“.

Naší dlouhodobou a úspěšnou snahou je poskytovat odborný výcvik žákům výstupních, tedy třetích, příp. čtvrtých, ročníků na pracovištích firem. Umožňujeme žákům výběr firem, v nichž by chtěli odborný výcvik absolvovat a případně po ukončení studia nastoupit jako řádní zaměstnanci.

Soutěž T-Profi 2018

20. února letošního roku se již potřetí naši studenti druhého ročníku oboru mechanik seřizovač spolu s žáky pátého ročníku ZŠ Opava, Mařádkova, zúčastnili krajského kola celostátní soutěže T- Profi, kterou pořádá Krajské hospodářská komora. Vytvořili šestičlenný tým, který soutěžil v barvách opavské strojírenské firmy OSTROJ a. s.

Cílem soutěžících bylo ve stanoveném čase podle výkresové dokumentace sestavit funkční model pracovní linky z dílů polyfunkční kovové stavebnice Merkur. Hodnotil se jak čas odevzdání, tak kvalita a funkčnost modelu.

Syndikovat obsah