Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace


 

 

Střední škola technická Opava je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem


  v i r t u á l n í    p r o h l í d k a    š k o l y


Soutěž „Machři roku 2018“

Dne 13. 9. 2018 hostila pražská Leteňská pláň 11. ročník celostátní soutěže „Machři roku 2018“. Soutěž se koná pod záštitou MŠMT, hlavního města Praha a organizace Česká hlava PROJEKT, z. ú.

Obor elektrikář reprezentovali Lukáš Poláček a Jan Valoušek, obor strojní mechanik Štěpán Čirž a Dominik Vašenda. Na stupně vítězů sice nedosáhli, ale v celkovém hodnocení skončili do sedmého místa, což je vynikající výsledek. Při náročných úkolech si naši borci vedli výborně a získali nové zkušenosti do dalších soutěží.

Konzultace

Aktualizovány konzultační hodiny učitelů ve školním roce 2018/2019

Zahájení výuky dálkového studia

Výuka dálkového nástavbového studia ve školním roce 2018/2019 začíná

13. září 2018 ve 14.30 hodin v budově domova mládeže

Rozpis učeben bude vyvěšen na nástěnce v hale.

Budete potřebovat psací potřeby a poznámkový blok nebo sešit. Veškeré informace týkající se studia a učebních pomůcek Vám sdělí třídní učitelé a vyučující.

Další informace:

Výstava 100 let Československa

Po dobu rekonstrukce elektrodílny naši žáci nezahálejí a v rámci výuky navštívila 5. 9. 2018 třída 2.E v OC Breda&Weinstein výstavu k výročí 100 let Československa. 

::FOTOGALERIE::

Třídní schůzky 1. ročníku

Třídní schůzky 1. ročníku se konají 11. září 2018 v 16 hodin ve školní jídelně.

Motivační workshopy 2018

Ve dnech 27. -. 28. 8. a  30. - 31. 8. 2018 se v areálu penziónů U Medvěda a Tabačka ve Velkých Karlovicích uskutečnily motivační kurzy pro žáky nastupujícího prvního ročníku tříd 1. Č, 1. O, 1. N, 1. Z a 1. E.

Cílem workshopů bylo poznání svých spolužáků ve třídě, naučit se spolupracovat a důvěřovat si v třídním kolektivu. V rámci těchto kurzů žáci navštívili Technické muzeum Tatra v Kopřivnici a vykoupali se v Aquaparku Olešná. Motivační workshopy splnily naše očekávání.

Zahájení školního roku

Zahájení  školního  roku vyšších ročníků         
3. 9.

Informace pro prváky:

Všichni žáci 1. ročníku jsou povinni nejpozději v den nástupu předložit doklad o ukončeném základním vzdělání (nástavba o ukončeném středním vzdělání), tedy vysvědčení z 9. třídy (výuční list i vyvsvědčení o závěrečné zkoušce).

Veškerá potvrzení lze vydávat nejdříve 1. září. 

Potvrzení o studiu pro školní rok 2018/2019

Potvrzení o studiu může škola vydávat nejdříve 1. září školního roku. Každý žák obdrží automaticky dvě potvrzení o studiu prostřednictvím třídního učitele na třídnické hodině. Každý další výtisk si žák vyřídí individuálně na sekretariátu školy – budova domova mládeže.

Od 1. 9. 2018 platí nová pravidla pro poskytování slevy na jízdném.

Výňatek z Metodického pokynu pro poskytování zlevněného jízdného pro děti, mládež, studenty a seniory č.j. 16/2018-410-TAR/1:

3. Prokázání nároku na slevu jízdného

Syndikovat obsah