Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace


 

 

Střední škola technická Opava je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem


  v i r t u á l n í    p r o h l í d k a    š k o l y


Exkurze KOMAS spol. s r. o. a PF PLASTY CZ s. r. o.

V návaznosti na akci Strojaři strojařům konané začátkem dubna na naší škole se minulých dnech naši žáci zúčastnili několika exkurzí ve firmách opavského okresu. Ty měly našim druhákům pomoci při rozhodování, kterou z firem si vybrat pro praxi ve třetím ročníku.

Diskuze u "kulatého stolu" na Magistrátu města Opavy

7. června se v prostorách Magistrátu města Opavy konal tzv. kulatý stůl, na němž měli studenti možnost vyjádřit se k problematice životního prostředí, pracovních příležitostí, dopravy, kultury apod. Diskuzemi v připravených tematických oblastech přispěli k tvorbě Koncepce politiky mládeže statutárního města Opavy.

M. Vojtalová

Na fotografii diskutující: Lukáš Satek, Daniel Hrubý a Petr David z 2.Č, Zdeněk Šula a Štěpán Obrusník z 3.Č, Daniel Kaštovský a Tomáš Sklepek z 1.A

 

Svářečské průkazy

Absolventi svářečské školy si mohou od pondělí 11. 6. 2018 vyzvedávat svářečské průkazy.

Termíny a rozpisy závěrečných zkoušek jaro 2018

Rozpis závěrečných zkoušek ::ZDE::

Harmonogram praktické závěrečné zkoušky ::ZDE::

3. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

Ředitel Střední školy technické, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvkové organizace

vyhlašuje

3. KOLO PŘIJÍMACÍHO  ŘÍZENÍ  PRO  ŠKOLNÍ  ROK  2018/2019

Tříleté obory

23-51-H/01 STROJNÍ MECHANIK (2 VOLNÁ MÍSTA)
23-52-H/01 NÁSTROJAŘ (1 VOLNÉ MÍSTO)

Tříleté obory speciálního vzdělávání

23-51-E/01 STROJÍRENSKÉ PRÁCE (2 VOLNÁ MÍSTA)
65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY (2 VOLNÁ MÍSTA)
31-59-E/01 ŠITÍ ODĚVŮ (5 VOLNÝCH MÍST)

Nástavbový obor

Svářečský kurz 2018

SEZNAM ŽÁKŮ ZAŘAZENÝCH DO KURZU 2018 ::ZDE::

Exkurze ve firmě Erdrich Umformtechnik v Červeném Dvoře

V úterý 15. 5. 2018 jsme se zúčastnili exkurze ve firmě Erdrich Umformtechnik v Červeném Dvoře. Vedoucí personálního oddělení Bc. Jana Obručová nás obeznámila s chodem firmy. Následovala praktická ukázka výroby dílů do automobilů, vyvážených převážně do Východní Evropy. Velice zajímavá byla „práce“ robotů – přesouvacích ramen a tlakových lisů.

Návštěva firmy přinesla žákům plno nových poznatků z oblasti automatizace výroby.

::FOTOGALERIE::

 

 

Divadelní představení Fenomén Karel Čapek

V úterý 15. května 2018 navštívilo naši školu Divadélko pro školy Hradec Králové s představením Fenomén Karel Čapek aneb Od Dášenky ke zkáze světa. Formou odborného výkladu, doplněného hranými ukázkami a zapojením publika, se studenti 3.Č a 1.A seznámili s jednou z našich nejvýznamnějších literárních osobností. Oceňujeme přístup a profesionalitu herců.

M. Vojtalová

 

Na obrázku je Jaroslav Nerad z povídky Básník.

Zlatý pilník 2018

Dne 3. května 2018 proběhl na Střední škole technické, Opava, Kolofíkovo nábřeží již XVI. ročník mezinárodní soutěže zručnosti „Zlatý pilník“ pro žáky středních škol vyučující obory strojní mechanik, nástrojař, mechanik strojů a zařízení, opravář zemědělských strojů a dalších příbuzných oborů se zaměřením na rukodělné zpracování kovů.

Soutěže se zúčastnilo 18 škol z kraje Moravskoslezského, Olomouckého, Zlínského a Pardubického. Zahraniční účastníky reprezentovali soutěžící ze slovenské Čadce.

Exkurze LANEX a. s., Bolatice

Poslední dubnový pátek se žáci třídy 1.E zúčastnili exkurze ve výrobně lan v Bolaticích.

Představitelé LANEX a. s. nás mile přivítali a seznámili se základními informacemi o firmě.

Následovala prohlídka provozu všech výrobních frakcí s důkladným komentářem. Bylo velice zajímavé vidět výrobu lan, provazů a motouzů od jejich vzniku až po třídění k distribuci jak pro domácí, tak zahraniční trh.

Na závěr exkurze si vedení připravilo pro žáky otázky k návštěvě firmy. Následovalo vyhodnocení správných odpovědí a předání reklamních dárků.

Syndikovat obsah