Zahájení výuky dálkového studia

Výuka dálkového nástavbového studia ve školním roce 2018/2019 začíná

13. září 2018 ve 14.30 hodin v budově domova mládeže

Rozpis učeben bude vyvěšen na nástěnce v hale.

Budete potřebovat psací potřeby a poznámkový blok nebo sešit. Veškeré informace týkající se studia a učebních pomůcek Vám sdělí třídní učitelé a vyučující.

Další informace:

  • Žáci, kteří ve školním roce 2017/2018 konali závěrečnou zkoušku, předloží závěrečná vysvědčení z 3. ročníku jako doklad o ukončeném vzdělání nejpozději v den nástupu.
  • Škola má elektronický přístupový systém, žáci vstupují do areálu školy pomocí elektronického čipu. Každý žák obdrží vlastní čip 13. září 2018 po zaplacení kauce 100 Kč. Tato částka Vám bude po ukončení studia a vrácení nepoškozeného čipu vyplacena zpět. Žádáme Vás, abyste měli v uvedený den potřebný obnos u sebe.