Zápisový lístek

Po oznámení rozhodnutí o přijetí  musí uchazeč potvrdit úmysl vzdělávat se v dané střední škole odevzdáním zápisového lístku střední škole, která rozhodla o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí (tj. ode dne vyvěšení seznamu přijatých uchazečů).

Lhůta je dodržena, pokud je zápisový lístek v poslední den lhůty podán na poštu. Neodevzdáte-li zápisový lístek včas, uchazeč se žákem školy nestává, na jeho místo bude přijat další uchazeč dle pořadí v přijímacím řízení.

Zápisový lístek obdržíte na své základní škole; uchazeči, kteří už na základní školu nechodí, musí podat žádost na Krajský úřad – písemně nebo pomocí elektronického formuláře.

Odkaz na elektronický formulář: https://www.msk.cz/skolstvi/zapisovy_listek.html

Na nástavbové studium se zápisové lístky nevztahují.

Nevíte si rady? Volejte 733 588 085 - Martina Kristianová