Základní kurz svařování v ochranné atmosféře CO2

Jako pravidelně každý školní rok bude v termínu  5-6/2018 zahájen pro uchazeče z řad žáků II. ročníku učebních oborů a III. maturitního ročníku naší  školy kurz svařování v ochranné atmosféře CO2.

Maximální počet účastníků je 24  

Předběžné přihlášky u vedoucího svářečské školy do 16. 5. 2018.  

Cena kurzu: 5450.- Kč (splatná do poloviny kurzu)

  • kurz  -  4700,- Kč
  • učebnice  - 174,- Kč
  • doklady svářeče (v případě úspěšného absolvování) 560,- Kč

 

Pokud účastník kurz nedokončí z důvodu nemoci, bude mu cena za doklady vrácena.

 

Termín: květen - červen 2018 (zahájení 28. 5. 2018)

              Kurz bude probíhat v ranních i odpoledních hodinách.

Výstup:  Svářečský průkaz s kvalifikací ZK135 1.1

Podmínky pro uchazeče:

-         lékařská prohlídka

-         vybraní účastníci si uzavřou klasifikaci do zahájení kurzu

-         podepsaná závazná přihláška do kurzu zákonným zástupcem (přihlášky k vyzvednutí u vedoucího   svářečské školy nebo ::ZDE:: ke stažení)

V případě překročení kapacity kurzu bude výběr uchazečů proveden podle těchto kriterií:¨

-         neomluvená absence

-         prospěch  za  I. pololetí  2017/2018

-         omluvená absence

Výběr uchazečů bude uzavřen 17. 5. 2018 a zveřejněn 18. 5. 2018.

Termín odevzdání závazných přihlášek vybraných zájemců 24. 5. 2018

Uzavření klasifikace přijatých uchazečů: do 25. 5. 2018

 

Mgr. Bruno Mrkva – zástupce ředitele pro OV

Jiří Lederer – vedoucí svářečské školy