Veřejné zakázky


27. 7. 2016

Vybudování přečerpávací stanice

Dovolujeme si Vás v souladu s ustanovením § 6 zákona č. 137/2006 o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona) oslovit s žádostí o vypracování a předložení nabídky v rámci veřejné zakázky malého rozsahu podle § 12 zákona " Vybudování přečerpávací stanice"

příloha -

Dodatečné informace č. 1 -

 


Dodávka CNC soustruhu

 

Dodatečné informace ::ZDE::

Výzva k podání nabídky ::ZDE::
Zadávací dokumentace ::ZDE::
Krycí list PDF ::ZDE:: , MS Word ::ZDE::

V Opavě 14. 10. 2014

 

 


Dodávka CNC soustruhu

 

Písemná zpráva zadavatele ::ZDE::
Oznámení o výsledku VŘ ::ZDE::

Rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení ::ZDE::

Oznámení zadavatele o vyloučení uchazeče z veřejné zakázky ::ZDE::

Výzva k podání nabídky ::ZDE::
Zadávací dokumentace ::ZDE::
Krycí list PDF ::ZDE:: , MS Word ::ZDE::

Dodatečné informace ::ZDE::


Dodávka Výpočetní techniky

Kupní smlouva s dodavatelem  ::ZDE::

Výsledek výběrového řízení  ::ZDE::

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek  ::ZDE::

 

V rámci realizace IPo "Vytvoření minipodniků na SŠ v rámci podpory rozvoje podnikatelských znalostí a dovedností žáků ve spolupráci se strojírenskými firmami", reg. č. CZ.1.07/1.1.00/54.0005 vyhlašuje Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku "Dodávka výpočetní techniky". 

Výzva ::ZDE::

Přílohy výzvy ::ZDE::

 

V Opavě 8. 9. 2014    09:50:23

 


Dodávka strojů na dělení materiálů

 

Písemná zpráva zadavatele ::ZDE::
Oznámení o výsledku VŘ ::ZDE::
Oznámení o uzavření smlouvy ::ZDE::
Kupní smlouva s vybraným dodavatelem ::ZDE::

Výzva k podání nabídky ::ZDE::
Zadávací dokumentace  ::ZDE::
Krycí list  ::ZDE::

Protokol o posouzení a hodnocení nabídek ::ZDE::
Rozhodnutí a oznámení o výběru nejvhodnější nabídky ::ZDE::


SKONČENO:

Dodávka strojů na dělení materiálů

Výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, přílohy ::ZDE::
Protokol o posouzení a hodnocení nabídek ::ZDE::

Rozhodnutí o zrušení ZŘ ::ZDE::
Oznámení o výsledku ZŘ ::ZDE::
Písemná zpráva zadavatele ::ZDE::

 

Dodávka nástrojařské frézky


Zveřejnění uhrazené ceny ::ZDE:: 
Faktura ::ZDE:: 

Písemná zpráva zadavatele ::ZDE::

Kupní smlouva ::ZDE::
Výsledek výběrového řízení ::ZDE:: 

Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky ::ZDE::
Rozhodnutí zadavatele o přidělení nabídky ::ZDE:: 
Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek ::ZDE:: 

Výzva k podání nabídky ::ZDE::
Zadávací dokumentace  ::ZDE::
Krycí list  ::ZDE::

 Dodatečné informace ::ZDE::  - aktualizováno 18. 2. 2014


Dodávka CNC soustruhu

Výsledek výběrového řízení ::ZDE::
Rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky ::ZDE::
Písemná zpráva zadavatele ::ZDE::
Kupní smlouva ::ZDE::

Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky ::ZDE::
Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek ::ZDE:: 

Výzva k podání nabídky ::ZDE::
Zadávací dokumentace ::ZDE::
Krycí list ::ZDE:: 

 


Dodávka CNC plazmového pálícího stroje

 

Rozhodnutí zadavatele o přidělení veřejné zakázky ::ZDE::

Oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ::ZDE::

Výzva zájemcům k účasti na veřejné zakázce a k podání nabídky na Dodávku CNC plazmového palicího stroje a k prokázání kvalifikace.

Více informací ::ZDE:: 

Dodatečné inormace zadavatele (Otázky a odpovědi) ::ZDE:: - aktualizováno 26. 9. 2013

Zadavatel mění termín otvírání obálek s nabídkami a stanovuje jej na den 30. září 2013 v 11:01 hodin.