VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

17. 5. 2019

UCHAZEČI PŘIJATI NA ODVOLÁNÍ - MECHANIK SEŘIZOVAČ ::ZDE::

10. 5. 2019

UCHAZEČI PŘIJATI NA ODVOLÁNÍ TŘÍLETÉ OBORY ::ZDE::

Informace pro přijaté uchazeče

-        dnem následujícím po zveřejnění seznamu začíná běžet lhůta pro odevzdání zápisového lístku,

-        zápisový lístek musí být doručen do 10 pracovních dnů od zveřejnění seznamu,

-        pokud lhůta k odevzdání zápisového lístku není dodržena, uchazeč se žákem školy nestává, na jeho místo bude přijat další uchazeč dle pořadí v přijímacím řízení,

-        pokud jste již zápisový lístek odevzdali na naší škole do jiného oboru, je nutno jej přijít přepsat do nového oboru.

-        pokud jste již zápisový lístek odevzdali na jiné škole a chcete nastoupit k nám, bude vám zápisový lístek vrácen po předložení Rozhodnutí o přijetí na odvolání.

Vzor "Zpětvzetí odvolání"  ::ZDE::


 

30. 4. 2019

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ - MATURITNÍ OBORY  ::ZDE::

 

 


 

23. 4. 2019

VÝSLEDKY 1.KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ – TŘÍLETÉ UČEBNÍ OBORY

SEZNAM PŘIJATÝCH UCHAZEČŮ ::ZDE:: 

SEZNAM NEPŘIJATÝCH UCHAZEČŮ ::ZDE:: 


Informace pro přijaté uchazeče

-        dnem následujícím po zveřejnění seznamu začíná běžet lhůta pro odevzdání zápisového lístku,

-        zápisový lístek musí být doručen do 10 pracovních dnů od zveřejnění seznamu,

-        pokud lhůta k odevzdání zápisového lístku není dodržena, uchazeč se žákem školy nestává, na jeho místo bude přijat další uchazeč dle pořadí v přijímacím řízení,

-        zápisový lístek obdržíte na své základní škole

-        uchazeči, kteří už na základní školu nechodí, musí podat žádost na Krajský úřad, odkaz na stránky MS kraje – elektronická žádost o zápisový lístek ::ZDE::

-        uchazeči, kteří se hlásí také na maturitní obor, zápisový lístek zatím neodevzdávají. Počkejte na výsledky přijímacího řízení pro maturitní obor - budou zveřejněny před uplynutím lhůty pro učební obory.

Nástavbové studium neodevzdává zápisový lístek, ale NÁVRATKU. Ta Vám bude zaslána spolu s rozhodnutím o přijetí, nebo si ji můžete stáhnout ::ZDE::

Informace pro nepřijaté uchazeče

Nepřijatí uchazeči obdrží rozhodnutí o nepřijetí do vlastních rukou zákonného zástupce. 

-        odvolání proti nepřijetí lze podat do 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí, podává se prostřednictvím ředitele střední školy k příslušnému krajskému úřadu,  

-        ředitel školy vyhoví odvolání uchazeče, který splnil kritéria přijímacího řízení, ale nebyl přijat pro nedostatek volných míst, pokud někteří přijatí uchazeči neodevzdají zápisový lístek a vzniknou tak nová místa pro přijetí. 

Vzor odvolání ::ZDE::

Nerozumíte něčemu? Potřebujete poradit?
Volejte 555 538 146 nebo 733 588 085 - Martina Kristianová