Úřední deska

19. 8. 2016

ROZHODNUTÍ ŘEDITELE O ZADÁNÍ ZAKÁZKY NA STAVEBNÍ PRÁCE  ::ZDE::

27. 7. 2016

Dovolujeme si Vás v souladu s ustanovením § 6 zákona č. 137/2006 o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona) oslovit s žádostí o vypracování a předložení nabídky v rámci veřejné zakázky malého rozsahu podle § 12 zákona " Vybudování přečerpávací stanice"

příloha -

- Dodatečné informace č. 1 -


 

Přijímací řízení

Další kola přijímacího řízení

 


 

Školní řád

Stipendijní řád

Výroční zpráva o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999sb. o svobodném přístupu k informacím