Termíny podzimních maturit a závěrečných zkoušek

Termíny maturitních zkoušek:

písemná zkouška (DT+PP) společné části MZ       3. – 7. 9. 2018

praktická zkouška profilové části MZ                       10. 9. 2018                     

ústní zkouška společné i profilové části MZ          12. 9. 2018                          

Podrobný rozpis bude zveřejněn 31. 8. 2018

 

Termíny závěrečných zkoušek:

písemná zkouška                      17. 9. 2018

praktická zkouška                      18. – 19. 9. 2018

ústní zkouška                           26. – 27. 9. 2018

Podrobný rozpis a čas zkoušek bude k dispozici na začátku září.