Termíny písemných přijímacích zkoušek

Zkoušky se konají formou písemného testu z ČJ a M v termínech   

-         I. řádný termín zkoušky 12. 4. 2018,

-         II. řádný termín zkoušky 16. 4. 2018,

-         I. náhradní termín zkoušky 10. 5. 2018,

-         II. náhradní termín zkoušky 11. 5. 2018.

 

Písemnou přijímací zkoušku skládají uchazeči o maturitní obory

Mechanik seřizovač
Podnikání - denní forma studia
Podnikání - dálková forma studia