Třídní schůzky ve školním roce 2018/2019

13. 11. 2018  

9. 4. 2019 

vždy v 16:00 hodin