Svářečská škola

SEZNAM ŽÁKŮ ZAŘAZENÝCH DO KURZU 2018 ::ZDE::

Služby svářečské školy č. 13-034

Doškolování a přezkoušení svářečů dle ČSN 050705

Doba trvání - 4 hodiny.
svářečská škola

Zaškolování svářečských dělníků

a) ZP 311-2 1.1 - Řezání a drážkování kyslíkem
Doba přípravy - 4 + 1 den.

b) ZP 111-1 1.1 - Stehování elektrickým obloukem
Doba přípravy - 4 + 1 den.

c) ZP 311-1 1.1 - Stehování plamenem
Doba přípravy - 4 + 1 den.

d) ZP 135-1 1.1 - Stehování elektrickým obloukem v ochranné atmosféře CO2
Doba přípravy - 4 + 1 den.

e) ZP 141-1 1.1 - Stehování elektrickým obloukem wolframovou elektrodou v inertní atmosféře
Doba přípravy - 4 + 1 den.

f) ZP 141 8 - Stehování elektrickým obloukem wolframovou elektrodou v inertní atmosféře + nerez.
Doba přípravy - 4 + 1 den.

g) ZP 15 - 1.1 - Zaškolení pro řezání plazmou 
Doba přípravy - 4 + 1 den. 

h) ZP 15 - 8 - Zaškolení pro řezání plazmou  
Doba přípravy - 4 + 1 den. 

Základní svářečské kurzy

a) ZK 311 1.1 - Svařování kyslíkoacetylenovým plamenem
Doba přípravy - 19 + 1 den.

b) ZK 111 1.1 - Ruční obloukové svařování obalenou elektrodou
Doba přípravy - 19 + 1 den.

c) ZK 135 1.1 - Obloukové svařování v ochranné atmosféře CO2
Doba přípravy - 19 + 1 den.

d) ZK 141 1.1 - Obloukové svařování wolframovou elektrodou v inertní atmosféře
Doba přípravy - 19 + 1 den.

e) ZK 141 8 - Obloukové svařování wolframovou elektrodou v inertní atmosféře nerez
Doba přípravy - 19 + 1 den.

Přípravné kurzy pro úřední zkoušky dle ČSN EN 287-1 a ČSN EN ISO 9606-1 pro svařovací technologii

311 - svařování kyslíko-acetylenovým plamenem 
111 - svařování elektrickým obloukem obalenou elektrodou
135 - svařování elektrickým obloukem v ochranné atmosféře CO2
141 - svařování elektrickým obloukem wolframovou elektrodou v inertní atmosféře

Doba přípravných kurzů a cena pro úřední zkoušky je závislá na druhu sváru, poloze a technologii svařování.

Obnovovací zkoušky svářečů dle ČSN EN 287-1 a ČSN EN ISO 9606-1

Doba přípravy a cena je závislá na druhu sváru, poloze a technologii svařování.

Doplňkové základní kurzy

ZK 135 1.1 - Obloukové svařování v ochranné atmosféře CO2
Doba přípravy - 9 + 1 den.

ZK 111 1.1 - Ruční obloukové svařování obalenou elektrodou
Doba přípravy - 9 + 1 den.

ZK 141 1.1 - Obloukové svařování wolframovou elektrodou v inertní atmosféře
Doba přípravy - 9 + 1 den.

ZK 311 1.1 - Svařování kyslíkoacetylenovým plamenem
Doba přípravy - 9 + 1 den.

ZK 141 8 - Obloukové svařování wolframovou elektrodou v inertní atmosféře nerez
Doba přípravy - 9 + 1 den.

Ostatní služby

a) zapůjčení ochranných pomůcek svářeči
b) absolvent kurzu má právo na provedení jedné opravné zkoušky zdarma (v případě neúspěchu)
Kontakty:
e-mail: svarskola@sst.opava.cz

Jiří Lederer - vedoucí svářečské školy, mobil: 776 009 625, e-mail: lederer@sst.opava.cz

Jarmila Theuerová - tel: 555 538 137, 731 470 590, e-mail: theuerova@sst.opava.cz