Soutěž v programování CNC obráběcích strojů

Soutěž mladých strojařů v programování CNC obráběcích strojů

Ve dnech 7. až 11. října 2013 se na 55. ročníku Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně konala Soutěž mladých strojařů v programování CNC obráběcích strojů. V letošním roce proběhl již 5. ročník. 

Soutěž probíhala ve třech samostatných sekcích a byla rozdělena podle druhu řídicích systémů. Jednotlivé školy přihlásily své žáky do kategorie, která je na škole vyučována. Jedná se o tyto tři systémy: Heidenhein, Siemens a Fanuc.  

Za naši školu se zúčastnil soutěže Jakub Gašparik. Reprezentoval nás v sekci Heidenhain, kde se zúčastnilo asi 80 soutěžících. 

Soutěž začala krátkým úvodem moderátora, který seznámil účastníky jakým způsobem, jakými nástroji je požadováno vypracování zadané úlohy s důrazem na dodržení všech požadovaných technologických operací a řezných podmínek. Po zadání měli studenti 90 minut na vypracování NC programu podle zadaného výkresu. Vytvořené NC programy byly na místě vyhodnoceny organizátory soutěže - programátory a vítězný program byl ověřen výrobou dané součásti na CNC stroji. Vyrobenou součást si vítěz odnesl domů.

Jakub obsadil první místo v kategorii Heidenhain v rámci soutěžního dne. Jen těsně mu uniklo absolutní vítězství v rámci celého veletrhu. K tomuto úspěchu mu blahopřejeme. Kromě diplomu obdržel kvalitní phone tablet.

Účast žáků na takových prestižních soutěžích má velký smysl hned z několika hledisek. Nejdůležitějším je samozřejmě motivace žáků při jejich studiu. Pro školu je důležité také hledisko porovnání úrovně výuky v problematice CNC na jednotlivých školách. Tímto vytváříme žákům ideální podmínky pro jejich vstup na trh práce.

Ing. Jaroslav Pernikář