Soutěž „Navrhni technologii a vyhraj“

Žáci 3. ročníku maturitního oboru Mechanik seřizovač Matěj Solisch a Daniel Chudoba se zúčastnili soutěže „Navrhni technologii a vyhraj“, kterou pořádala firma Pramet Tools, s.r.o., Šumperk.

Úkolem žáků bylo navrhnout optimální ekonomickou technologii obrobení součásti dle výkresu, vybrat vhodné nástroje ze sortimentu Dormer Pramet včetně VBD a upínačů, zvolit vhodné řezné podmínky a vypočítat čas potřebný k obrobení součásti.

V konkurenci několika desítek návrhů se umístili mezi třemi nejlepšími, za což byli pozváni v lednu do firmy k slavnostnímu vyhlášení výsledků a předání cen.

Blahopřejeme.

Jaroslav Lenc, Ing. Jiří Schreier