Seznam tématických okruhů pro 3. část ústní zkoušky z Anglického jazyka společné části maturitní zkoušky

TŘÍDA 2.A

Opava
USA
Great Britain
London
Prague
Festivals in the Czech Rebublic and UK
W. Shakespeare
Czech and British Couisine

TŘÍDA: 4.Č

Opava
Prague
Great Britain
London
Our School
Festivals in the Czech Rebublic and UK
W. Shakespeare
Czech and British Couisine

TŘÍDA 3.P

Opava
Prague
Great Britain
London
Food
Czech Republic