Realizované projekty

Projekt 

LABORATOŘE VIRTUÁLNÍ REALITY

Integrovaný regionální operační program 

Registrační číslo projektu:      CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005392

Realizace projektu: rok 2018

Celkové náklady projektu: 32.000.000 Kč

Celkové uznatelné náklady projektu: 31.868.110 Kč

-       vlastní podíl Moravskoslezského kraje (10 %, kofinancování): 3.186.810 Kč

-       podíl Evropské unie a státního rozpočtu (90 %, profinancování): 28.681.300 Kč

Cílem projektu je vybudování laboratoří virtuální reality pro žáky škol technického směru, které vyučují strojírenské, automobilní a informatické obory spolu s tvorbou výukových produktů pro výuku těchto oborů. 

Hlavní aktivity: stavební úpravy 6 učeben (laboratoří), realizace bezbariérové úpravy školy SŠTD Ostrava-Vítkovice (WC, pořízení schodolezu), pořízení vybavení do vybudovaných laboratoří (dodávka prezentační technologie a IT, nábytku a vývoj virtuálních výukových modelů) v celkové předpokládané výši 32.000.000 Kč.

Do projektu je zapojeno těchto 6 partnerských škol:     

1.    Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, 
2.    Střední odborná škola a Střední odborné učiliště podnikání a služeb, Jablunkov, Školní 416,        příspěvková organizace,
3.    Střední průmyslová škola, Karviná, příspěvková organizace, 
4.    Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace, 
5.    Střední škola technická a dopravní, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace, 
6.    Střední průmyslová škola, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace.

 

 

Projekt

ELEKTROLABORATOŘE

Integrovaný regionální operační program

Registrační číslo projektu:      CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002525

Datum zahájení projektu:      červen 2016

Datum ukončení projektu:     říjen 2018

Celkové způsobilé výdaje:      26 806 635,- Kč

Celkové výdaje připadající na SŠT:  1 876 904,- Kč

Popis projektu:

Projekt reaguje na zastaralost výuky elektrotechnických oborů na sedmi školách zřizovaných Moravskoslezským krajem. Především díky pořízení moderního vybavení pro výuku v rámci projektu dojde ke zlepšení výuky těchto oborů v souladu s požadavky zaměstnavatelů a vysokých škol, čímž se zvýší uplatnitelnost žáků. Školy rovněž budou díky projektu bezbariérové.

odkaz na web MSK:

www.msk.cz/cz/dotace_eu/elektrolaboratore-96342/

 

Partner projektu

Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK (OKAP)

Registrační číslo projektu:      CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008507

Datum zahájení projektu:      1. 7. 2018

Datum ukončení projektu:     30. 6. 2021

Celkové způsobilé výdaje:      11 473 057,34 Kč

Popis projektu:

Projekt vychází z Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Moravskoslezského kraje, který analyticky hodnotí aktuální stav vzdělávací soustavy a trhu práce v Moravskoslezském kraji se zaměřením na vzdělávání v oblastech definovaných výzvou č. 02_16_034 Implementace krajských akčních plánů I.

Cílem projektu OKAP je podpora a zatraktivnění vzdělávání žáků v technických oborech, zejména strojírenských a elektrotechnických, čímž chceme dosáhnout zvýšení uplatnitelnosti obyvatel na trhu práce, a to u absolventů středních i základních škol.

 

Projekt

PODPORA KOMPETENCÍ K PODNIKAVOSTI, INICIATIVĚ A KREATIVITĚ

Je spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu

 

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0006561

Datum zahájení projektu: 01. 09. 2017

Datum ukončení projektu: 31. 08. 2019

Celkové způsobilé výdaje projektu: 1 082 646,00 Kč.

Popis projektu:

Cílem projektu je podpořit osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a pomoc při společném vzdělávání žáků s možností personálního posílení o koordinátora spolupráce školy a zaměstnavatele.  Dále je cílem podporovat aktivity spolupráce škol a zaměstnavatelů a aktivity rozvíjející ICT.

 

 

Projekt

LABORATOŘ VIRTUÁLNÍ REALITY SVAŘOVÁNÍ A OBRÁBĚNÍ

je spolufinancován Evropskou unii.

 

Registrační číslo projektu:      CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002695

Datum zahájení projektu:      1. 9. 2016

Datum ukončení projektu:     31. 12. 2018

Celkové způsobilé výdaje:      3 761 675,98 Kč

Popis projektu:

Cílem projektu je vybudování dvou laboratoří virtuální reality svařování a obrábění. Součástí projektu je vybudování bezbariérového přístupu laboratoří včetně sociálního zázemí, zajištění konektivity školy a vybudování odpočívacího koutu s úpravou zeleně.

::TISKOVÁ ZPRÁVA::