Prosincové termíny závěrečných zkoušek

 

Jednotná závěrečná zkouška - 3. termín:

Písemná zkouška

3. 12. 2018

8.00 hod

sborovna

Praktická zkouška

4. – 5. 12. 2018

7.00 hod

dílna

Ústní zkouška

13. 12. 2018

8.00 hod

společenská místnost SŠT