Přihlášky vzory formulářů ke stažení

Přihláška ke studiu ve střední škole: ve formátu xls ::zde:: 
                                                                  v pdf 1. strana ::zde::, 2. strana ::zde::

Přihláška pro nástavbové studium: ve formátu xls ::zde:: 
                                                                v pdf 1. strana ::zde::, 2. strana ::zde::

Uvedené pořadí zájmu stanovuje, kde budete konat přijímací zkoušky. 
Neznačí Váš zájem o uvedenou školu.

Přihláška do domova mládeže: ::zde::

VZOR ODVOLÁNÍ PROTI NEPŘIJETÍ KE STUDIU  ::ZDE::

 

Příloha k přihlášce - potvrzení lékaře s uvedenými zdravotními roziky jednotlivých oborů

Mechanik seřizovač

Strojní mechanik

Nástrojař

Obráběč kovů

Elektrikář - silnoproud

Strojírenské práce 

Stravovací a ubytovací služby

Šití oděvů

 

Žádost o opakování ročníku ::zde::

Žádost o změnu oboru vzdělání ::zde::

Žádost o odložení klasifikace ::zde::

Uvolnění z tělesné výchovy ::zde::

Žádost o dřívější odchody/pozdější příchody ::zde::

 

Žádost o vydání druhopisu výučního listu nebo maturitního vysvědčení ::zde::

Pro vystavení druhopisu je nutno zaplatit

správní poplatek 100 ,- Kč 
na účet: 24234821/0100
variabilní symbol: 64983

Pokud zasíláte poplatek z účtu, který nenese Vaše jméno, uveďte do zprávy pro příjemce Vaše jméno a příjmení.