Počty přijímaných žáků v 1. kole PŘ

Obor

předpokládaný
počet přijímaných
žáků

Počet míst
pro odvolání

23-45-L/01  Mechanik seřizovač 

29

1

23-51-H/01  Strojní mechanik – Zámečník

23

1

23-52-H/01  Nástrojař

23

1

23-56-H/01  Obráběč kovů

29

1

26-51-H/02  Elektrikář – silnoproud

20

1

23-51-E/01  
Strojírenské práce – Zámečnické práce

7

1

65-51-E/01  
Stravovací a ubytovací služby – Kuchařské práce

7

1

31-59-E/01  Šití  oděvů

7

1

64-41-L/51  Podnikání - denní forma studia

29

1