PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

Další informace k přijímacímu řízení - bodování, počty přijímaných žáků apod. - najdete na této stránce nahoře, na černé liště v záložce přijímací řízení.

Po uplynutí termínu pro podání přihlášek obdrží všichni uchazeči informace o průběhu přijímacího řízení poštou. Zašleme Vám číslo, pod kterým se najdete na výsledkové listině, pokyny jak postupovat, jste-li přijati, a jak se odvolat, pokud přijati nejste.