Motivační workshopy 2018

Ve dnech 27. -. 28. 8. a  30. - 31. 8. 2018 se v areálu penziónů U Medvěda a Tabačka ve Velkých Karlovicích uskutečnily motivační kurzy pro žáky nastupujícího prvního ročníku tříd 1. Č, 1. O, 1. N, 1. Z a 1. E.

Cílem workshopů bylo poznání svých spolužáků ve třídě, naučit se spolupracovat a důvěřovat si v třídním kolektivu. V rámci těchto kurzů žáci navštívili Technické muzeum Tatra v Kopřivnici a vykoupali se v Aquaparku Olešná. Motivační workshopy splnily naše očekávání.

Motivační workshopy byly spolufinancovány z projektu Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK, registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008507.

Realizační tým: Ing. Zlata Slavíková, Mgr. Lukáš David, Ing. Lukáš Gřondil a Mgr. Petr Kroupa

::FOTOGALERIE::