Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020

Ředitel Střední školy technické, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvkové organizace

vyhlašuje

1. KOLO PŘIJÍMACÍHO  ŘÍZENÍ  PRO  ŠKOLNÍ  ROK  2019/2020

 

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

 

TŘÍLETÉ OBORY - obory středního vzdělání s výučním listem

Požadováno lékařské potvrzení.

Uchazeči nekonají přijímací zkoušku.

Uchazeči jsou přijímáni v pořadí vzestupně dle bodového vyjádření průměrného prospěchu za 1. pololetí výstupního ročníku ZŠ, průměrného prospěchu za 2. pololetí předposledního ročníku ZŠ a připočet bodů za ukončení ZŠ v nižší než 9. třídě:

 • průměrný prospěch za 1. pololetí výstupního ročníku ZŠ – číselná hodnota průměrného prospěchu vyjadřuje počet bodů,
 • průměrný prospěch za 2. pololetí předposledního ročníku ZŠ – číselná hodnota průměrného prospěchu vyjadřuje počet bodů,
 • připočet bodů za ukončení ZŠ nižším než 9. ročníkem – 0,5 bodu za každý ročník

-       v případě shody bodů je rozhodujícím kritériem průměrný prospěch za 1. pololetí předposledního ročníku ZŠ,

-       v případě další shody bodů je rozhodujícím kritériem průměrný prospěch z profilových předmětů,
tj. ČJ, M, F, za 1. pololetí výstupního ročníku ZŠ,

-       průměrný prospěch se zaokrouhluje na 2 desetinná místa.

 

ČTYŘLETÝ OBOR 23-45-L/01 Mechanik seřizovač – obor středního vzdělání s maturitní zkouškou

Požadováno lékařské potvrzení.

Uchazeči konají přijímací zkoušku formou jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a z matematiky v souladu s § 60 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., Školský zákon (dále jen jednotná zkouška).

Uchazeči jsou přijímáni v prostém pořadí dle bodového hodnocení jednotné zkoušky, průměrného prospěchu za 1. pololetí výstupního ročníku ZŠ, průměrného prospěchu za 2. pololetí předposledního ročníku ZŠ, průměrného prospěchu z profilových předmětů ČJ, AJ, M, F za 1. pololetí výstupního ročníku ZŠ a odečet bodů za hodnocení dostatečnou a nedostatečnou za 1. pololetí výstupního ročníku ZŠ:

 • jednotná zkouška max. 100 bodů (50 ČJ, 50 M),
 • průměrný prospěch za 1. pololetí výstupního ročníku ZŠ max. 20 bodů,
 • průměrný prospěch za 2. pololetí předposledního ročníku ZŠ max. 20 bodů,
 • průměrný prospěch z profilových předmětů ČJ, AJ, M, F, za 1. pololetí výstupního ročníku ZŠ max. 20 bodů,
 • odečet 10 bodů za každé hodnocení dostatečný a nedostatečný z profilových předmětů za 1. pololetí výstupního ročníku ZŠ,

-      v  případě shody bodů je rozhodujícím kritériem průměrný prospěch za 1. pololetí předposledního ročníku ZŠ,

-      v případě další shody rozhoduje počet bodů za jednotnou zkoušku z matematiky,

-      v  případě další shody bodů bude rozhodujícím kritériem průměrný prospěch z profilových předmětů ČJ, AJ, M, F, za 2. pololetí předposledního ročníku ZŠ,

-      průměrný prospěch se zaokrouhluje na 2 desetinná místa.

 

Nástavbový obor 64-41-L/51 Podnikání – obor středního vzdělání s maturitní zkouškou

Uchazeči konají přijímací zkoušku formou jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a z matematiky v souladu s § 60 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., Školský zákon.

Uchazeči jsou přijímáni v prostém pořadí dle bodového hodnocení jednotné zkoušky, průměrného prospěchu za 1. pololetí výstupního ročníku, průměrného prospěchu za 2. pololetí předposledního ročníku a průměrného prospěchu z profilových předmětů ČJ, CJ, M za 1. pololetí výstupního ročníku oboru středního vzdělání s výučním listem:

 • jednotná zkouška max. 100 bodů (50 ČJ, 50 M),
 • průměrný prospěch za 1. pololetí výstupního ročníku max. 20 bodů,
 • průměrný prospěch za 2. pololetí předposledního ročníku max. 20 bodů,
 • průměrný prospěch z profilových předmětů ČJ, CJ, M, za 1. pololetí výstupního ročníku SŠ max. 20 bodů,

-         v případě shody bodů je rozhodujícím kritériem průměrný prospěch za 1. pololetí předposledního ročníku,

-         v případě další shody rozhoduje počet bodů za jednotnou zkoušku z matematiky,

-         v  případě další shody bude rozhodujícím kritériem průměrný prospěch z profilových předmětů
ČJ, CJ, M, za 2. pololetí předposledního ročníku,

-         průměrný prospěch se zaokrouhluje na 2 desetinná místa.

 

PŘIHLÁŠKY

Přihlášky se odevzdávají do 1. 3. 2019.  

 

-   Součástí přihlášky do oborů speciálního vzdělávání je doporučení školského poradenského zařízení. Toto doporučení se přikládá v originálním vyhotovení ke každé přihlášce. Jedná se o obory:
23-51-E/01 Strojírenské práce
31-59-E/01 Šití oděvů
65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby

-   Součástí přihlášky do nástavbového oboru jsou úředně ověřené kopie dokladů o vzdělání (výuční list, vysvědčení o závěrečné zkoušce a vysvědčení z 2. a 3. ročníku oboru vzdělání s výučním listem). Uchazeči o studium, kteří jsou ještě žáky 3. ročníku SŠ budou mít přihlášku potvrzenou školou (nedokládají tedy kopie vysvědčení).

Do konce měsíce března Vám budou odeslány informace o dalším průběhu přijímacího řízení.