Kontakty

KONTAKT:


Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace
Kolofíkovo nábřeží 1062/51
747 05  Opava 5

telefon: 555 538 100         

e-mail:  info@sst.opava.cz

datová schránka: z9hxq7r

IČO: 00845299
IZO: 000845299
DIČ: CZ00845299

podatelna: 8:00 - 14:00 hod

SŠT Opava na mapě 

Všem našim zaměstnancům se dovoláte, když k telefonnímu číslu přidáte příslušnou klapku

555 538 + klapka

 

e-mail

klapka

mobil

ředitel
Ing. Josef  Vondál 

vondal@sst.opava.cz

103

739 498 987 

sekretariát
Martina Kristianová 

info@sst.opava.cz

kristianova@sst.opava.cz

146

733 588 085 

zástupce ředitele pro teoretické vyučování
zástupce statutárního orgánu
Ing. Blanka Burdová 

burdova@sst.opava.cz

127

731 643 401 

zástupce ředitele pro odborný výcvik
Mgr. Bruno Mrkva 

mrkva@sst.opava.cz 134 608 977 346

vedoucí učitel odborného výcviku
Pavel Burda

pavel.burda@sst.opava.cz 134 737 231 037

vedoucí svářečské školy
Jiří Lederer 

lederer@sst.opava.cz

126

776 009 625

vedoucí vychovatel
Radoslav Górecki

gorecki@sst.opava.cz

108

739 498 985 

vedoucí ekonomického úseku
Ing. Daniel Tesařík 

tesarik@sst.opava.cz

139

739 498 986 

vedoucí technického úseku
Bc. Kamil David

kamil.david@sst.opava.cz

135

773 648 530

vedoucí školní jídelny
Bc. Věra Víchová 

vichova@sst.opava.cz

154

733 588 438 

výchovná poradkyně
PaedDr. Věra Pavelková 

pavelkova@sst.opava.cz

143

733 695 399 

školní metodik prevence
Ing. Lukáš Gřondil

grondil@sst.opava.cz

157

603 358 159

zakázky
Jarmila Theuerová 

theuerova@sst.opava.cz 137 731 470 590

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Výkon funkce pověřence pro ochranu osobních údajů provádí tým extérních pověřenců společnosti F.S.C. Bezpečnostní poradenství, a.s., IČO: 25884646, se sídlem Vítkovická 1994/22, 702 00 Moravská Ostrava.

Hlavní kontakt a odpovědná osoba za výše jmenovanou společnost je Ing. Jana Měchová

poverenecMSK@fsc-ov.cz    736 218 480