Informace pro studenty a rodiče

 

Školní řád ::ZDE::

Stipendijní řád ::ZDE::

Organizace školního roku (rozpis prázdnin) ::ZDE::
Třídní schůzky ve školním roce 2018/2019:

13. 11. 2018  
9. 4. 2019 

vždy v 16:00 hodin