Informace pro prváky:

Všichni žáci 1. ročníku jsou povinni nejpozději v den nástupu předložit doklad o ukončeném základním vzdělání (nástavba o ukončeném středním vzdělání), tedy vysvědčení z 9. třídy (výuční list i vyvsvědčení o závěrečné zkoušce).

Veškerá potvrzení lze vydávat nejdříve 1. září.