Materiály a informace pro studentyTřídní schůzky ve školním roce 2017/2018:

13. 9. 2017 - poze pro 1. ročník v ŠJ
14. 11. 2017 pro všechny ročníky ve třídě
10. 4. 2018 ve třídě

vždy v 16:00 hodin


 

Termín odevzdání přihlášek k jarnímu termínu maturitní zkoušky jaro 2018 řediteli školy je 1. 12. 2017. Přihlášky obdržíte od svých třídních učitelů.