Materiály a informace pro studenty

 


 

Třídní schůzky ve školním roce 2017/2018:

13. 9. 2017 - poze pro 1. ročník v ŠJ
14. 11. 2017 pro všechny ročníky ve třídě
10. 4. 2018 ve třídě

vždy v 16:00 hodin