Exkurze ve firmě Erdrich Umformtechnik v Červeném Dvoře

V úterý 15. 5. 2018 jsme se zúčastnili exkurze ve firmě Erdrich Umformtechnik v Červeném Dvoře. Vedoucí personálního oddělení Bc. Jana Obručová nás obeznámila s chodem firmy. Následovala praktická ukázka výroby dílů do automobilů, vyvážených převážně do Východní Evropy. Velice zajímavá byla „práce“ robotů – přesouvacích ramen a tlakových lisů.

Návštěva firmy přinesla žákům plno nových poznatků z oblasti automatizace výroby.

::FOTOGALERIE::