Exkurze LANEX a. s., Bolatice

Poslední dubnový pátek se žáci třídy 1.E zúčastnili exkurze ve výrobně lan v Bolaticích.

Představitelé LANEX a. s. nás mile přivítali a seznámili se základními informacemi o firmě.

Následovala prohlídka provozu všech výrobních frakcí s důkladným komentářem. Bylo velice zajímavé vidět výrobu lan, provazů a motouzů od jejich vzniku až po třídění k distribuci jak pro domácí, tak zahraniční trh.

Na závěr exkurze si vedení připravilo pro žáky otázky k návštěvě firmy. Následovalo vyhodnocení správných odpovědí a předání reklamních dárků.

::FOTOGALERIE::