Informace


  • Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami mohou předložit nejvíce 2 roky staré hodnocení z pedagogicko-psychologické poradny (PPP), toto osvědčení předají třídnímu učiteli a ten s ním seznámí  výchovného poradce (VP) školy.

Vedení školy a VP na schůzi seznámí učitele s charakterem  speciálně vzdělávacích potřeb (SVP) u konkrétního žáka a doporučením PPP a platné vyhlášky.

Vyučující daného žáka postupují ve výuce dle doporučení PPP s přihlédnutím k jeho diagnostikovaným specifickým poruchám učení (SPU).

Rodiče mohou po zjištění charakteru SVP, nejlépe na začátku školního roku, požádat o individuálně-vzdělávací plán (IVP) nebo slovní hodnocení žáka.

Vyučující mají možnost se seznámit podrobněji s jednotlivými charakteristikami SPU u VP školy.

U mimořádně nadaných žáků škola postupuje dle platného zákona a na základě doporučení PPP či písemného prohlášení rodičů vypracuje IVP.

Charakteristiky specifických poruch učení: k nahlédnutí u výchovné poradkyně PaedDr. V. Pavelkové.