Aktualizace povinné četby

19. 9. 2018 aktualizován seznam literárních děl k ústní části maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury >>více<<