Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace


 

 

Střední škola technická Opava je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem


  v i r t u á l n í    p r o h l í d k a    š k o l y


VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

VÝSLEDKY 2. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

17. 6. 2019

Ve 2. kole přijímacího řízení byli přijati všichni uchazeči.

 


 

29. 5. 2019

155
108

17. 5. 2019

UCHAZEČI PŘIJATI NA ODVOLÁNÍ - MECHANIK SEŘIZOVAČ ::ZDE::

10. 5. 2019

Fotosoutěž Opavský průmysl očima dětí 2019

6. ročník fotografické soutěže pořádané SŠT Opava ve spolupráci se Sdružením důlních a strojírenských technologií OPAVSKÝ PRŮMYSL OČIMA DĚTÍ zná své vítěze, které z finálové dvacítky snímků vystavených v centru Breda & Weinstein vybírali návštěvníci, odborná porota ve složení MgA. Jakub Kožiál, fotograf a lektor Slezské univerzity v Opavě, MgA. Marco Ceccaroni, fotograf a pedagog univerzity LABA v italské Brescii a MgA. David Macháč, fotograf a správce ateliétu  Institutu tvůrčí fotografie Slezské univerzity, a primátor Opavy Tomáš Navrátil.

1.Č v Muzeu Komenského v Přerově

13. června 2019 navštívila třída 1.Č bývalý žerotínský zámek v Přerově, v němž dnes sídlí stálá expozice přerovského muzea. Podstatnou část tvoří dějiny našeho školství od 17. století do poloviny 20. století.

Za pozornost stojí také bohatá archeologická expozice umístěná ve sklepních pozdně gotických prostorách s původní středověkou kuchyní. Většina exponátů pochází z významného naleziště Předmostí u Přerova.

Exkurze v Technických laboratořích Opava

Technické laboratoře Opava navštívili naši žáci hned dvakrát v krátkém časovém období. Při první návštěvě 28. května 2019 se nástrojaři z druhého ročníku seznámili s použitím metrologie v praxi a 7. června 2019 se první ročník nástrojařů zúčastnil tématické akce zkoušek materiálů.

::FOTOGALERIE:: 

Studijní stáž polských studentů z družební školy v Ratiboři

Ve dnech 13. – 17. 5. 2019 proběhla na naší škole stáž polských studentů.

V rámci výuky odborného výcviku se seznámili s 3D měřením a prací na CNC strojích, v učebně laboratoře virtuální reality pak s výukovými modely v 3D prostředí.

Kromě odborné části stáže studenti navštívili areál opevnění Darkovičky, Památník 2. světové války v Hrabyni, Slezské muzeum, z věže Hlásky se jim naskytl krásny pohled na Opavu, byli na exkurzi v OSTROJ a.s.

Fotosoutěž pro žáky ZŠ "Opavský průmysl očima dětí" 2019

Vernisáž výstavy soutěžních fotografií proběhne dne 4. června 2019 ve 13.00 hodin v OC Breda&Weinstein. Fotografie budou vystaveny v nultém podlaží (vchod z ulice Na Valech).

Jako každý rok budou práce žáků hodnoceny nejen odbornou porotou, ale již tradičně proběhne hlasování návštěvníků výstavy o nejlepší fotografii. Návštěvníci OC Breda&Weinstein mohou hlasovat v divácké soutěži od 4. do 7. června do 12.00 hodin.

Vítězové všech kategorií budou oceněni 13. června 2019 ve 12 hodin za účasti organizátorů soutěže a primátora MMO.

Exkurze TAJMAC-ZPS

Ve středu 15. 5. 2019 se žáci tříd 2.N a 2.Č vypravili do malenovické firmy TAJMAC-ZPS, kde se seznámili vysoce výkonnými obráběcími centry, dlouhotočnými a vícevřetenovými automaty.

::FOTOGALERIE::

Změna ve školním stravování v červnu 2019

Vážení rodiče, zákonní zástupci, žáci,

na konec letošního školního roku byla naplánována rekonstrukce vzduchotechniky v naší školní jídelně a kuchyni. Provoz školní jídelny bude z technických důvodů ukončen 10. 6. 2019, tzn., že poslední oběd se bude vařit 7. 6. 2019.

Mezinárodní soutěž oborů elektro

Dne 28. 5. 2019 se na Střední škole techniky a služeb v Karviné konala mezinárodní soutěž žáků elektro oborů s názvem "Roztočíme motory s patentem Tesly Nikoly".

Ve velice kvalitní konkurenci 10 středních škol z Moravskoslezského kraje, Polska a Slovenska získali naši žáci Marek Hartmann a Vojtěch Kellner čestné místo. Soutěž byla na vysoké úrovni, děkujeme pořadatelům za profesionální organizaci.

Ing. Milan Vítek, učitel OV

::FOTOGALERIE::

2. kolo přijímacího řízení 2019/2020

Ředitel Střední školy technické, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvkové organizace

vyhlašuje

 

2. KOLO PŘIJÍMACÍHO  ŘÍZENÍ  PRO  ŠKOLNÍ  ROK  2019/2020

 

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Syndikovat obsah