Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace


 

 

Střední škola technická Opava je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem


  v i r t u á l n í    p r o h l í d k a    š k o l y


Potvrzení o studiu pro školní rok 2018/2019

Potvrzení o studiu může škola vydávat nejdříve 1. září školního roku. Každý žák obdrží automaticky dvě potvrzení o studiu prostřednictvím třídního učitele na třídnické hodině. Každý další výtisk si žák vyřídí individuálně na sekretariátu školy – budova domova mládeže.

Od 1. 9. 2018 platí nová pravidla pro poskytování slevy na jízdném.

Výňatek z Metodického pokynu pro poskytování zlevněného jízdného pro děti, mládež, studenty a seniory č.j. 16/2018-410-TAR/1:

3. Prokázání nároku na slevu jízdného

Provoz školy o prázdninách

Škola bude o prázdninách otevřená od 8 do 12 hodin.

1. -  10. 8. 2018 bude škola zavřená.

Termíny podzimních maturit a závěrečných zkoušek

Termíny maturitních zkoušek:

písemná zkouška (DT+PP) společné části MZ       3. – 7. 9. 2018

praktická zkouška profilové části MZ                       10. 9. 2018                     

Opravné zkoušky a uzavírání klasifikace za školní rok 2017/2018

Termíny uzavření klasifikace a opravných zkoušek:

27. 8. 2018  uzavírání klasifikace
28. 8. 2018  opravná zkouška z 1. předmětu
29. 8. 2018  opravná zkouška z 2. předmětu

Rozpis komisí a učeben bude vyvěšen na www stránkách školy, na nástěnce u sborovny a u vrátnice školy.

Sportovní kurz 2018

Letošnímu sportovnímu kurzu s denní docházkou přálo pěkné počasí. V týdnu od 18. do 22. června 2018 se na různých sportovních stanovištích – tenis, střelnice, lodě, bowling, lukostřelba, kuželky, badminton, posilování s kondičním trenérem – vystřídalo 87 žáků sedmi tříd druhého ročníku.

Mgr. Miloš Vojtek

::FOTOGALERIE::

 

 


Závěrečné zkoušky 3.E

Do fotogalerie byly přidány fotky ze zkoušek 3.E

Pregraduální vzdělávání v učitelských oborech

Od února 2018 se naše škola zapojila do realizace projektu „Pregraduální vzdělávání v učitelských oborech na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity“, reg. č. CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0003971, financovaného z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Cílem projektu je inovovat pregraduální přípravu studentů učitelských oborů na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity s důrazem na posílení kvality praxí na školách, které studenti vykonávají v průběhu studia.

Návštěva muzea Komenského v Přerově

13. června navštívila 1.Č Muzeum Komenského v Přerově. Kromě stálé expozice jsme absolvovali edukační program Historie českého školství aneb Od metličkyk rákosce a dvě výstavy, první byla věnována 100letému výročí založení Československé republiky a druhá připomínala nejstarší mapy Moravy, včetně mapy J. A. Komenského.

Marie Vojtalová

Výsledky 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019

Seznam přijatých uchazečů do tříletých učebních oborů ::ZDE::

Seznam přijatých uchazečů do nástavbového studia ::ZDE::

Informace pro přijaté uchazeče:

-          rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným číslem na webových stránkách a na úřední desce školy,   

Výměnný pobyt Ratiboř 2018

Ve dnech 28.- 30. května 2018 jsme se zúčastnili výměnného pobytu v Polsku. V Ratiboři jsme zavítali na naši partnerskou školu, poznali jsme Polské Beskydy, lázně Wisla a navštívili místní aquapark Tropikana.

Syndikovat obsah