Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace


 

 

Střední škola technická Opava je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem


  v i r t u á l n í    p r o h l í d k a    š k o l y


Provoz školy o prázdninách

Škola bude o prázdninách otevřená od 9. 7. 2018 od 8 do 12 hodin.

2. - 6. 7. 2018 bude škola zavřená.

Sportovní kurz 2018

Letošnímu sportovnímu kurzu s denní docházkou přálo pěkné počasí. V týdnu od 18. do 22. června 2018 se na různých sportovních stanovištích – tenis, střelnice, lodě, bowling, lukostřelba, kuželky, badminton, posilování s kondičním trenérem – vystřídalo 87 žáků sedmi tříd druhého ročníku.

Mgr. Miloš Vojtek

::FOTOGALERIE::

 

 


Závěrečné zkoušky 3.E

Do fotogalerie byly přidány fotky ze zkoušek 3.E

Pregraduální vzdělávání v učitelských oborech

Od února 2018 se naše škola zapojila do realizace projektu „Pregraduální vzdělávání v učitelských oborech na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity“, reg. č. CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0003971, financovaného z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Cílem projektu je inovovat pregraduální přípravu studentů učitelských oborů na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity s důrazem na posílení kvality praxí na školách, které studenti vykonávají v průběhu studia.

Návštěva muzea Komenského v Přerově

13. června navštívila 1.Č Muzeum Komenského v Přerově. Kromě stálé expozice jsme absolvovali edukační program Historie českého školství aneb Od metličkyk rákosce a dvě výstavy, první byla věnována 100letému výročí založení Československé republiky a druhá připomínala nejstarší mapy Moravy, včetně mapy J. A. Komenského.

Marie Vojtalová

Výsledky 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019

Seznam přijatých uchazečů do tříletých učebních oborů ::ZDE::

Seznam přijatých uchazečů do nástavbového studia ::ZDE::

Informace pro přijaté uchazeče:

-          rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným číslem na webových stránkách a na úřední desce školy,   

Výměnný pobyt Ratiboř 2018

Ve dnech 28.- 30. května 2018 jsme se zúčastnili výměnného pobytu v Polsku. V Ratiboři jsme zavítali na naši partnerskou školu, poznali jsme Polské Beskydy, lázně Wisla a navštívili místní aquapark Tropikana.

Elektrikáři poznávají Opavu

Ve dnech 4.-5. 6. 2018 jsme se žáky 1.E prošli Opavu současnou i historickou. V pondělí chlapci podnikli návštěvy elektro opraven a prodejen, na úterý připadla ta historická část – návštěva Slezského muzea.

 

Ing. Milan Vítek
učitel OV

Exkurze KOMAS spol. s r. o. a PF PLASTY CZ s. r. o.

V návaznosti na akci Strojaři strojařům konané začátkem dubna na naší škole se minulých dnech naši žáci zúčastnili několika exkurzí ve firmách opavského okresu. Ty měly našim druhákům pomoci při rozhodování, kterou z firem si vybrat pro praxi ve třetím ročníku.

Diskuze u "kulatého stolu" na Magistrátu města Opavy

7. června se v prostorách Magistrátu města Opavy konal tzv. kulatý stůl, na němž měli studenti možnost vyjádřit se k problematice životního prostředí, pracovních příležitostí, dopravy, kultury apod. Diskuzemi v připravených tematických oblastech přispěli k tvorbě Koncepce politiky mládeže statutárního města Opavy.

M. Vojtalová

Na fotografii diskutující: Lukáš Satek, Daniel Hrubý a Petr David z 2.Č, Zdeněk Šula a Štěpán Obrusník z 3.Č, Daniel Kaštovský a Tomáš Sklepek z 1.A

 

Syndikovat obsah