Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace


 

 

Střední škola technická Opava je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem


  v i r t u á l n í    p r o h l í d k a    š k o l y


VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

23. 4. 2019

VÝSLEDKY 1.KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ – TŘÍLETÉ UČEBNÍ OBORY

 

SEZNAM PŘIJATÝCH UCHAZEČŮ ::ZDE::

Informace pro přijaté uchazeče

-        dnem následujícím po zveřejnění seznamu začíná běžet lhůta pro odevzdání zápisového lístku,

Základní kurz svařování v ochranné atmosféře CO2

Jako pravidelně každý školní rok bude v termínu  5-6/2019 zahájen pro uchazeče z řad žáků II. ročníku učebních oborů a III. maturitního ročníku naší  školy kurz svařování v ochranné atmosféře CO2.

Maximální počet účastníků je 24  

Předběžné přihlášky u vedoucího svářečské školy do 15. 5. 2019.  

Cena kurzu: 5450.- Kč (splatná do poloviny kurzu)

KOVO Junior 2019 Strojní mechanik - celostátní kolo

Ve dnech 8. a 9. dubna 2019 proběhla na naší škole celostátní soutěž zručnosti určená žákům oborů strojní mechanik, nástrojař, puškař

„KOVO JUNIOR 2019“

Do celostátního finále tříkolové soutěže postoupilo osmnáct chlapců z celé republiky, včetně reprezentanta naší školy Aleše Petra z 2.N. Ten se do celostátního kola kvalifikoval vítězstvím v regionálním kole konaném na SŠ technické a zemědělské v Novém Jičíně.

Exkurze Lanex

Dne 10.4.2019 se žáci 1.E zúčastnili velmi zajímavé exkurze ve firmě Lanex v Bolaticích. Po videoprezentaci a představení firmy si žáci prohlédli celou provozovnu výroby lan. Po závěrečném soutěžním kvízu obdrželi žáci od zástupců firmy dárky. 
Ing. Milan Vítek, učitel OV  

::FOTOGALERIE::

S TIPOU za tajemstvím elektronu 2019

Dne 29.3.2019 se ve velkém světě techniky v Ostravě konalo vyhlášení vítězů soutěže "S TIPOU za tajemstvím elektronu", kde se náš žák Lukáš Vysloužil umístil na krásném druhém místě. Blahopřejeme.

Michal Schreier, učitel OV

::FOTOGALERIE::

Poděkování žákům za pomoc při úpravě zahrady MŠ Mnišská v Opavě

V minulých týdnech se naši žáci podíleli na úpravě zahrady mateřské školy na Mnišské ulici v Opavě. Pomohli zprovoznit technicky zaměřenou Zahradu s čísly, opravili a vyměnili technické komponenty a zprovoznili inventář školní zahrady. 

Poděkování přišlo z mateřské školy nejen od dětí, které byly zvídavé a se zaujetím kluky sledovaly při práci, ale také od paní ředitelky, jejíž dopis s oceněním práce žáků i učitelů OV si můžete přečíst ::ZDE::.

Třídní schůzky

9. 4. 2019  v  16.00 hodin

Zlatý pilník 2019

Dne 26. března 2019 proběhl na SŠT Opava XIIV. ročník soutěže zručnosti  s mezinárodní účastí "Zlatý pilník 2019". Soutěž je vyhlášena pro žáky středních škol oboru strojní mechanik, nástrojař, mechanik strojů a zařízení a dalších příbuzných oborů zaměřených na rukodělné zpracování kovů.

 

Soutěž mladých řemeslníků pořádala SŠT Opava za podpory spolupracujících firem FERRAM Strojírna s.r.o. a  OSTROJ a.s.

Letošního ročníku se zúčastnilo 21 žáků z 19 SŠ z České republiky, Slovenska a Polska. 

Dar florbalové federace

První jarní den roku 2019 naše škola obdržela dar od florbalové federace za úspěšnou sezónu - florbalovou masku. Florbalisté jen v rámci okresu sehráli celkem 13 utkání, z toho dvanáct vítězných, nejen tím se zařadili mezi nejlepší školy v kraji.

Za týmy U18 a U20 Mgr. Miloš Vojtek

Syndikovat obsah