Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace


 

 

Střední škola technická Opava je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem


  v i r t u á l n í    p r o h l í d k a    š k o l y


Uchazeči přijati ve 3. kole přijímacího řízení

23-51-H/01 Strojní mechanik

Lichá
Major

23-512-H/01 Nástrojař

Lichá

23-51-E/01 Strojírenské práce

Kováč

64-41-L/01 Podnikání denní

Curylo
Paleta

64-41-L/01 Podnikání dálkové

Látalová
Ludwig
Podmolík

INFORMACE PŘIJATÝM UCHAZEČŮM:

Termíny opravných zkoušek a uzavírání klasifikace

28. 8. 2017 od 8 hodin – uzavírání klasifikace

29. 8. 2017 od 8 hodin – opravná zkouška z jednoho předmětu

30. 8. 2017 od 8 hodin – opravná zkouška z druhého předmětu

Rozpis komisí a učeben bude vyvěšen na nástěnce u sborovny a u vrátnice školy.

Podzimní termín maturitních a závěrečných zkoušek

Termíny maturitních zkoušek:

společná část                           4. – 8. 9. 2017

praktická zkouška                     13. 9. 2017

ústní zkouška                           18. – 19. 2017

 

3. kolo přijímacího řízení 2017

Ředitel Střední školy technické, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvkové organizace

vyhlašuje

3. KOLO PŘIJÍMACÍHO  ŘÍZENÍ  PRO  ŠKOLNÍ  ROK  2017/2018

Tříleté obory

23-51-H/01 STROJNÍ MECHANIK (7 VOLNÝCH MÍST)
23-52-H/01 NÁSTROJAŘ (9 VOLNÝCH MÍST)
26-51-H/02 ELEKTRIKÁŘ - SILNOPROUD (6 VOLNÝCH MÍST)

Závěrečné zkoušky elektrikářů

Fotogalerie závěrečných zkoušek 2017 od písemek po slavnostní vyřazení:

http://kolofik.rajce.idnes.cz/ZZ_2017_elektrikari/

Výlet třídy 1.A

První výlet má za sebou třída 1A. První den výšlap na Praděd "Bílou Opavou", druhý den výlet do Karlova. Pod vedením pedagogů - Hany Pokorné a Blanky Smoleňové se výlet vydařil, nikdo nezabloudil a všichni se ve zdraví vrátili.

Sportovní kurz 2017

Pro všechny druhé ročníky byl tento týden skvěle připraven sportovní kurz s denní docházkou. Kurzu se zúčastnili 92 žáci, kteří se postupně střídali na různých sportovních stanovištích: tenis, střelnice, lodě, bowling, kuželky, plážový volejbal, frisbee a posilování s kondičním trenérem. Vysoká účast žáků potvrdila, že kurz se vydařil.

Mgr. Miloš Vojtek

Opavský průmysl očima dětí 2017

 

Letošního 4. ročníku se zúčastnily opavské základní školy B. Němcové, Englišova, Ilji Hurníka, Kylešovice, Šrámkova, TGM a Vrchní a ZŠ a MŠ Slavkov.

Úkolem žáků bylo pořídit při návštěvě firem – členů Družení důlních a strojírenských technologií (SDST) – fotografie zachycující techniku, provoz a strojírenská řemesla.

Výměnný pobyt v Polsku 2017

Žáci 2.N se v týdnu od 22. do 26. května 2017 účastnili tradičního výměnného pobytu v Ratiboři a Wroclawi v Polsku.

::FOTOGALERIE::

Syndikovat obsah