2. kolo přijímacího řízení 2017

Ředitel Střední školy technické, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvkové organizace

Vyhlašuje

 

2. KOLO PŘIJÍMACÍHO  ŘÍZENÍ  PRO  ŠKOLNÍ  ROK  2017/2018

 

Tříleté obory

23-51-H/01 STROJNÍ MECHANIK (10 VOLNÝCH MÍST)
23-52-H/01 NÁSTROJAŘ (10 VOLNÝCH MÍST)
26-51-H/02 ELEKTRIKÁŘ - SILNOPROUD (7 VOLNÝCH MÍST)

 

Tříleté obory speciálního vzdělávání

23-51-E/01 STROJÍRENSKÉ PRÁCE (2 VOLNÁ MÍSTA)
65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY (3 VOLNÁ MÍSTA)
31-59-E/01 ŠITÍ ODĚVŮ (5 VOLNÝCH MÍST)

 

Nástavbový obor

64-41-L/51 PODNIKÁNÍ - denní forma (7 VOLNÝCH MÍST)
64-41-L/51 PODNIKÁNÍ - dálková forma (48 VOLNÝCH MÍST)

 

TERMÍN ODEVZDÁNÍ PŘIHLÁŠEK 9. 6. 2017

 

KRITÉRIA 2. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

 

Tříleté obory - obory středního vzdělání s výučním listem

Uchazeči nekonají přijímací zkoušku.

Přijetí v prostém pořadí

-       dle součtu průměru známek za 1. pololetí výstupního ročníku ZŠ a průměru známek za 2. pololetí předposledního ročníku ZŠ zaokrouhleného na dvě desetinná místa,

-       v případě shody součtu průměrů bude rozhodujícím kritériem průměrná známka z profilových předmětů, tj. ČJ, M, F za 1. pololetí výstupního ročníku ZŠ,

-       v případě další shody bude rozhodujícím kritériem průměrná známka z profilových předmětů, tj. ČJ, M, F za 2. pololetí předposledního ročníku ZŠ.

-       do oborů speciálního vzdělávání je podmínkou přijetí doložení Doporučení k zařazení žáka do režimu speciálního vzdělávání vystaveného školským pedagogickým zařízením (např. pedagogicko-psychologická poradna)

 

Nástavbový obor

Uchazeči ve druhém kole nekonají přijímací zkoušku

Přijetí v prostém pořadí

-         dle hodnocení průměrného prospěchu za 1. pololetí 3. ročníku, průměrného prospěchu za 2. pololetí 2. ročníku a průměrného prospěchu za 1. pololetí 3. ročníku z profilových předmětů ČJ, CJ, M oboru středního vzdělání s výučním listem:

·       průměrný prospěch za 1. pololetí 3. ročníku max. 20 bodů,

·       průměrný prospěch za 2. pololetí 2. ročníku max. 20 bodů,

·       průměrný prospěch za 1. pololetí 3. ročníku z profilových předmětů ČJ, CJ, M, max. 20 bodů, 

-         v  případě shody bude rozhodujícím kritériem průměrný prospěch za 2. pololetí 2. ročníku v profilových předmětech ČJ, CJ, M,

-         v případě další shody bodů bude rozhodujícím kritériem průměrný prospěch za 1. pololetí 2. ročníku.