Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace


 

 

Střední škola technická Opava je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem


  v i r t u á l n í    p r o h l í d k a    š k o l y


Termíny přijímacích zkoušek

Přijímací zkouška

pro obory 23-45-L/01 Mechanik seřizovač a 64-41-L/51 Podnikání (v denní i dálkové formě studia) bude probíhat v souladu s § 60 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., Školský zákon, formou jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a z matematiky (dále jen „jednotná zkouška). Testy se konají formou písemného testu z ČJ a M v termínech:  

-         I. řádný termín zkoušky 12. 4. 2017,

Soutěž ve stavění sněhuláků

Odborná porota rozhodla udělit družstvu A2 první místo za originalitu, nápad a samostatnou realizaci.
Zároveň dostalo toto družstvo nejvíce hlasů na facebooku. Odměnou jim byly lístky do Cinestaru.

::FOTOGALERIE::

Návštěva laboratoře robotiky

K odměně za účast v soutěži "S TIPOU za tajemstvím elektronu" patřila návštěva laboratoře robotiky Slezské univerzity v Opavě.

::FOTOGALERIE::

Školní řád

Dne 7. 2. 2017 zveřejněn aktualizovaný školní řád

Okresní kolo futsalu SŠ 2017

Dne 27. 1. 2017 se konalo okresní kolo FUTSALU STŘEDNÍCH ŠKOL,

Soutěžilo se ve třech skupinách v hale SGO Opava. Naše škola se postupně utkala s MGO Opava, kdy remizovala 2:2, následně porazila SOU Šilheřovice 8:3 a v posledním utkání zdolala Gymnázium Vítkov 11:2 a postoupila.

Poté jsme úspěšně prošli souboji s MSZeŠ Opava (7:2) a SPŠS (5:3) a  bez jediné porážky tak postoupili do krajského finále.

KOVO Junior Mechanik seřizovač 2017

Naše škola pořádala dne 31. 1. 2017 regionální kolo soutěže KOVO JUNIOR 2017 v oboru mechanik seřizovač. Soutěžící, tak jako každý rok, museli prokázat své znalosti ve třech oblastech:

- programování

- měření součástí

- vědomostní test

Letošního ročníku se zúčastnily čtyři školy našeho kraje a to:

- SOŠ Frýdek Místek

- VOŠ,SOŠ A SOU Kopřivnice

- SPŠ Krnov

- SŠT Opava

Okresní kolo - florbal středních škol

Dne 18. 1. 2017 se konalo okresní kolo florbalu středních škol

Klání probíhalo ve třech skupinách v hale MSZeŠ Opava. Naše škola se postupně utkala s MGO Opava, kdy zvítězila 4:3, následně porazila SOU Stavební 7:4 a v posledním utkání zdolala Gymnázium Vítkov 6:4, čímž si zajistila postup ze skupiny.

Výroba odpadkového boxu

Žáci učebního oboru Strojírenské práce - Zámečnické práce z 3.KZ a 2. ŠZ vyrobli a sestavili koše na tříděný odpad.

::FOTO::

Exkurze ve firmě STROJÍRNA Vehovský s.r.o.

Exkurze se uskutečnila 18. ledna 2017 a byla určená studentům třetího ročníku oboru Mechanik seřizovač. 

::celá zpráva::

Beseda s panem Eliášem

Žáci 1.A a 2.A se zúčastnili besedy s panem Luďkem Eliášem, který přežil holocaust a Terezín. Byl to nezapomenutelný zážitek. Děkujeme.

::více fotografií::

Syndikovat obsah