Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace
je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.


  v i r t u á l n í    p r o h l í d k a    š k o l y


NatTech - Prezentace strojírenských profesí - finále

23.  října 2014 se v KD Na Rybníčku konala finálová soutěžní „Prezentace strojírenských profesí“, která završila 33 workshopů uskutečněných ve školním roce 2013/2014 za účasti 300 žáků osmi partnerských základních škol. Workshopy probíhaly jako jedna z klíčových aktivit projektu „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji“ – zkráceně NatTech – a jejich cílem bylo přiblížit žákům 8. a 9. tříd základních škol jednotlivá technická řemesla vyučovaná na SŠT Opava.

Ředitelské volno v době INFORMY

5. a 6. listopadu 2014 budou mít žáci z důvodu konání Informy ředitelské volno.
Volno se netýká dálkového srudia a žáků, kteří vykonávají odborný výcvik na pracovištích firem. 

Soutěž žáků ZŠ v technických dovednostech 2014/2015

Ve školním roce 2014/2015 pořádáme 6. ročník této soutěže. Jejím cílem je prohloubení zájmu žáků 7.

Soutěž v programování CNC obráběcích strojů

Soutěž mladých strojařů v programování CNC obráběcích strojů

Ve dnech 29. září až 3. října 2014 se na 56. ročníku Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně konala Soutěž mladých strojařů v programování CNC obráběcích strojů. V letošním roce již 6. ročník. 

Soutěž probíhala ve třech samostatných sekcích a byla rozdělena podle druhu řídicích systémů (Heidenhein, Siemens a Fanuc).  

Za naši školu se zúčastnil soutěže žák třídy 4.Č Jan Foltis. Reprezentoval nás v sekci Heidenhain, 

Změna v rozvrhu dálkového studia

 


 

ZÍTRA (tj. ve středu 1. 10. 2014) VÝUKA DÁLKOVÉHO STUDIA ODPADÁ!!

 


 

Program Leonardo da Vinci

V loňském roce byla na žádost školy Zespol szkol mechanicznych v Ratiborzu (Polsko) sepsána dohoda o vzdělávání polských učitelů odborných předmětů v rámci programu Leonardo da Vinci. Projejt pod názvem "Naucziciel-facylytator -  gwarantem ksztalcenia aktywizujancego uczniów" byl realizován ve spolupráci se Střední školou technickou v Opavě v termínech 27.1. - 2.2.2014 a 15.9. - 21.9.2014. Deset učitelů se během projektu seznámilo s výrobním programem OSTROJe, technickým vybavením a požadavcích na pracovníky - absolventy středních škol. Při přípravě se věnovali tématům

Dar OSTROJe žákům SŠT Opava

Dne 23. 9. 2014 proběhlo na frézovně SŠT Opava předání nářadí, svěráků a přípravků pro výuku žáků pořízených z prostředků OSTROJe. Zástupci školy a žáci 2. očníku oboru Nástrojař převzali z rukou zástupců firmy strojní svěráky s nastavitelnou pohyblivou čelistí šíře 125 mm a 160 mm, držáky soustružnických nožů VDI 30 a montážní přípravek nástrojů DIEBOLD v hodnotě více než 120 tis. Kč.

Školská rada

Výsledky hlasování pro volbu do Školské rady

Střední školy technické, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace

 

Den konání:                 16. září 2014
Místo konání:               SŠT – jídelna

Doplnění dodatečných informací k veřejné zakázce "Dodávka CNC soustruhu"

Dodávka CNC soustruhu

Výzva k podání nabídky ::ZDE::
Zadávací dokumentace ::ZDE::
Krycí list PDF ::ZDE:: , MS Word ::ZDE::

Konzultační hodiny

Doplněny konzultační hodiny jednotlivých učitelů na http://www.sst.opava.cz/content/informace-materialy-pro-studenty

Syndikovat obsah