Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace
je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.


  v i r t u á l n í    p r o h l í d k a    š k o l y


Adaptační kurz ve školním roce 2014/2015

Adaptační kurz pro 1. ročník oboru Mechanik seřizovač se uskuteční ve dnech 3. – 5. 9. 2014 v autokempu v Budišově nad Budišovkou

Odjezd z Opavy 3. 9. 2014 v 9.35 ze zastávky Opava, Východ, návrat do Opavy v pátek 5. 9. 2014 v odpoledních hodinách.

Účastnický poplatek 500,- Kč možno zaplatit

Zahájení školního roku 2014/2015

 

Žáci nastupující do 1. ročníku čtyřletého a tříletých oborů:

Slavnostní zahájení školního roku 1. září 2014 v 10:00 hodin v tělocvičně školy. Vítáni jsou také rodiče nových žáků.

Žáci nastupující do 1. ročníku denní formy nástavbového studia:

Zahájení školního roku 1. září 2014 v 8:00 hodin ve třídě.

Základní informace pro žáky k písemným zkouškám společné části MZ

Informace o termínech zkoušek, posílání pozvánek, sdělení výsledků a pod ::ZDE::

Přijímací řízení pro školní rok 2014/15 - 3. kolo přijímacího řízení

Ve 3. kole přijímacího řízení byli přijati:

Obor Podnikání - všichni uchazeči do denní i dálkové formy studia

Obor Strojní mechanik, Elektrikář - silnoproud, Strojírenské práce - všichni uchazeči

Obor Šití oděvů - Sotáková

Ostatní uchazeči o obor Šití oděvů a Stravovací a ubytovací služby budou přijati po doplnění chybějících dokladů k přihlášce.

Opakování ročníku, změna oboru vzdělání

Sdělujeme, že bylo vyhověno všem žádostem o opakování ročníku nebo změnu oboru vzdělání od 1. 9. 2014 vyjma obor Mechanik seřizovač.
Žádosti týkající se tohoto oboru budou řešeny 27. 8. 2014.

Rozhodnutí ředitele budou odeslána poštou na adresu žadatele. 

II. termín maturitní zkoušky a Opravná maturitní zkouška

Společná část ( PP, DT) - 1. 9. - 5. 9. 2014 
Praktická zkouška - 8. 9. 2014
Ústní zkouška - 11. - 12. 9. 2014

(rozpis bude zpřístupněn poslední týden v srpnu na webových stránkách školy)

Opravné zkoušky za 2. pololetí školního roku 2013/14

Uzavření klasilfikace - 22.8.2014 od 8:00 hod
Opravné zkoušky z 1. předmětu - 25. 8.2014 od 8:00 hod
Opravné zkoušky z 2. předmětu - 26. 8.2014 od 8:00 hod

Konkrétní seznam bude k dispozici v průběhu srpna  na hlavní vrátnici.

 

 

Sportovní kurz 2014

Sportovní kurz druhých ročníků s denní docházkou konaný ve dnech 16 - 20. 6. 2013 proběhl za velmi pěkného počasí.

Zúčastnilo se sedm tříd druhých ročníků v celkovém počtu 90 studentů. Ti se postupně střídali na různých sportovních stanovištích: tenis, střelnice, lodě, bowling, squash, kuželky, badminton, posilování s kondičním trenérem.

Kurz potěšil všechny účastníky, největší odměnou a oceněním pedagogů bylo osobní poděkování některých účastníků, což nebývá tak časté.

Závody dračích lodí 2014

13. 5. 2014 jsme se zúčastnili závodu Dračích lodí.  
Posádku tvořilo 20 pádlujících a jeden bubeník, který sedí na přídi a svým bubnováním synchronizuje pádlující posádku a určuje tempo pádlování.​
Naše posádka byla složena převážně z žáků tříd 2.O a 2.Z a doplněna žáky prvních ročníků. Podařilo se jí zvítězit ve všech rozplavbách a nejrychlejším časem 1:03,9.
Důležitou funkci "bubeníka" zastával Jan Fotýn z 2.Č. Vedoucím družstva byl Mgr. Miloš Vojtek.

Výměnný pobyt v Polsku

Ve dnech 19. - 23. května 2014 jsme v rámci výměnného pobytu zavítali do školy Zespoł Szkół Mechanicznych im. A. Bożka v Ratiboři. Přivítání za účasti dr. Sławomira Janowského, ředitele školy, jeho zástupce mgr. inż. Marka Chroboka, Bernarda  Grzesiczka a Szymona Kuzminskeho se konalo v knihovně školy, kde nám bylo nabídnuto malé občerstvení.

Po ubytování v hotelu OSIR následovala prohlídka zámku v Ratiboři a prohlídka města.

Syndikovat obsah