Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace


 

 

Střední škola technická Opava je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem


  v i r t u á l n í    p r o h l í d k a    š k o l y


3. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2016/2017

 

Ředitel Střední školy technické, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvkové organizace

vyhlašuje

3. KOLO PŘIJÍMACÍHO  ŘÍZENÍ  PRO  ŠKOLNÍ  ROK  2016/2017

 

Tříleté obory  - obory středního vzdělání s výučním listem

Certifikát k „Environmentálnímu vyúčtování za rok 2015“.

Naše škola díky Recyklohraní přispěla k ochraně životního prostředí. Loni naši žáci odevzdali k recyklaci 25 televizí, 13 monitorů a 51,00 kg drobného elektra. V rámci programu Recyklohraní, který prohlubuje znalosti našich studentů v oblasti recyklace a ochrany životního prostředí, žáci sběrem elektronických hraček a drobných elektrozařízení i nadále přispívají k ochraně životního prostředí.

Mezinárodní turnaj v plážovém volejbalu 2016

SŠT Opava ve spolupráci s firmou PRESTAR s. r. o. uspořádala 2. ročník mezinárodního turnaje v plážovém volejbalu. Zúčastnila se dvoučlenná družstva Mendelova gymnázia, Slezského gymnázia, SOU stavebního, Střední průmyslové školy stavební, Centrumu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 "Mechanik" z Ratiboře a SŠT Opava.

Exkurze Erdrich Umformtechnik s.r.o a Brano Group a. s.

Ve dnech 2.a 3. 6 se žáci třídy 2.N zúčastnili exkurzí ve firmách Erdrich Umformtechnik s. r. o. a Brano Group a.s.  

Návštěva ve firmě Erdrich Umformtechnik s. r. o. byla spojena s výstupem na rozhlednu v Úvalně.

Výměnný pobyt Opava - Racibórz 2016

Dne 23. 5. 2016 se žáci 2.N zúčastnili výměnného pobytu ve městě Racibórz. Následoval třídenní výlet do města Zakopane ve Vysokých Tatrách. Po výstupu na horu Gubalowka se ukázalo panorama celých hor.

Úterní výlet s 16 km procházkou do údolí Košcielisko a prohlídky skalní jeskyně Smocza Jáma byl zakončen fotbálkem, relaxační vířivkou a grilováním.

Ve středu proběhla prohlídka města a skokanských můstků Wielka Krokiew.

Celý pobyt  provázelo krásné počasí a skvělá nálada!

Opavský průmysl očima dětí 2016

Zahájení výstavy Opavský průmysl očima dětí

V úterý 31. 5. 2016 byla za účasti tajemníka Sdružení důlních a strojírenských technologií (SDST) Dr. Libora Michalíka a Mgr. Petry Veličkové za odbor školství Magistrátu města Opavy zahájena výstava soutěžních prací žáků základních škol. Fotografie vznikaly na exkurzích žáků do strojírenských firem – členů SDST, které je spolu se Střední školou technickou v Opavě vyhlašovatelem soutěže.

Rozpis závěrečných zkoušek 2016

Rozpis pro jednotlivé třídy - datum konání zkoušky - ::ZDE::

TALENTY PRO FIRMY – „T-PROFI“

Hospodářská komora ČR a Střední podnikatelský stav zorganizovali 1. celorepublikové kolo odborné soutěže TALENTY PRO FIRMY – „T-PROFI“ za účasti prezidenta HK ČR Vladimíra Dlouhého, viceprezidenta Romana Pommera i ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka. Soutěž proběhla dne 28. dubna 2016 v prostorách hotelu Aquapalace Praha.

Syndikovat obsah