Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace
je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.


  v i r t u á l n í    p r o h l í d k a    š k o l y


Dálkové studium

Výuka dálkového studia začíná pro všechny ročníky ve čtvrtek 18. září 2014 ve 14:30 hod v budově domova mládeže (tam, kde jste podávali přihlášky). Psací potřeby a nějaký sešit s sebou.

Rozpis tříd bude vyvěšen na nástěnce ve vestibulu.

 


Stále přijímáme přihlášky do dálkové formy nástavbového studia

Více informací ::ZDE:: dole

II. termín maturitní zkoušky a Opravná maturitní zkouška

Společná část ( PP, DT) - 1. 9. - 5. 9. 2014 
Praktická zkouška - 8. 9. 2014
Ústní zkouška - 11. - 12. 9. 2014

podrobný rozpis ::ZDE::

Veřejné zakázky

Dodávka CNC soustruhu

Výzva k podání nabídky ::ZDE::
Zadávací dokumentace ::ZDE::
Krycí list PDF ::ZDE:: , MS Word ::ZDE::

Dny otevřených dveří

Ve školním roce 2014/2015 proběhnou Dny otevřených dveří v těchto termínech:

15. 10. 2014
26. 11. 2014
 7. 1. 2015
18. 2. 2015 

Vždy v době od 9 do 17 hodin

 

INFORMA 2014

termín letošní Informy je stanoven a na 5. - 6. listopadu 2014.

Srdečně zveme

Třídní schůzky

Dne 16. 9. 2014 se uskuteční třídní schůzky pro rodiče žáků 1. ročníků. 
Zahájení třídních schůzek: 16:00 v jídelně školy (budova domova mládeže)

Volby do Školské rady

Volby do Školské rady proběhnou 16. 9. 2014 od 12:00 hod do 16:30 ve školní jídelně (budova domova mládeže).

Volební komise ::ZDE::

Seznam navrhovaných kandidátů ::ZDE::

Rozhodnutí o opakování ročníku, změně oboru

Na základě žádosti o opakování ročníku nebo změně oboru vzdělání bylo vyhověno těmto žákům:

Kramný
Fabisz
Karkošková
Pecha

V Opavě 28. 8. 2014

  

 

Na základě žádosti o opakování ročníku nebo změně oboru vzdělání bylo vyhověno těmto žákům:

Podzimní termíny závěrečné zkoušky

II. termín závěrečné zkoušky a opravná závěrečná zkouška proběhne ve dnech:

Písemná zkouška      5. 9. 2014 v 8:00 hod ve sborovně školy
Praktická zkouška     8. 9. 2014 v 7:00 hod na soustružně
Ústní zkouška          16. 9. 2014 v 8:00 hod v zasedací místnosti D1 

Zahájení školního roku 2014/2015


 

Výuka dálkového studia začíná pro všechny ročníky ve čtvrtek  18. září 2014 ve 14:30 hod

Všichni uchazeči o dálkové studium ve školním roce 2014/2015 byli přijati


 


Žáci nastupující do 1. ročníku čtyřletého a tříletých oborů:

Syndikovat obsah