Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace


 

 

Střední škola technická Opava je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem


  v i r t u á l n í    p r o h l í d k a    š k o l y


Škola o prázdninách

Úřední hodiny v průběhu prázdnin:

PO - PÁ 9.00 - 12.00

4. - 8. 7 2016 ZAVŘENO

25. 7. - 5. 8. 2016 ZAVŘENO

Výsledky 3. kola a 4. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2016/2017

 

Ředitel Střední školy technické, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvkové organizace

vyhlašuje

4. KOLO PŘIJÍMACÍHO  ŘÍZENÍ  PRO  ŠKOLNÍ  ROK  2016/2017

Tříleté obory  - obory středního vzdělání s výučním listem

Termíny opravných zkoušek, podzimní závěrečné a maturitní zkoušky

Termíny opravných zkoušek a uzavírání klasifikace:

24. 8. 2016 od 8 hodin – uzavírání klasifikace

25. 8. 2016 od 8 hodin – opravná zkouška z jednoho předmětu

26. 8. 2016 od 8 hodin – opravná zkouška z druhého předmětu

Rozpis komisí a učeben je vyvěšen na nástěnce u sborovny a u vrátnice školy.

 


 

Podzimní termíny závěrečných zkoušek:

12. září 2016 od 8 hodin – písemná zkouška (sborovna)

13. - 15. září 2016 od 7 hodin – praktická zkouška (příslušná dílna)

Akce a fotky

Do fotogalerie přidány fotky ze slavnostního vyřazení absolventů a závěrečných zkoušek.

Ve sportovních akcích přidán turnaj ve stolním fotbalu a fotky ze sportovního kurzu.

Turnaj ve stolním fotbale 2016

V pondělí 27. června 2016 zorganizovala třída 3.Č turnaj ve stolním fotbale, do kterého se přihlásilo 24 dvojic - týmů. 

Po rozlosování začal u jednotlivých herních stolů nelítostný souboj, který nakonec přivedl do finále 4 dvojice hráčů. Po třech hodinách napětí, soustředění, touhy po vítězství, ale i porážek a zklamání z prohry, skončil turnaj s těmito výsledky:

Certifikát k „Environmentálnímu vyúčtování za rok 2015“.

Naše škola díky Recyklohraní přispěla k ochraně životního prostředí. Loni naši žáci odevzdali k recyklaci 25 televizí, 13 monitorů a 51,00 kg drobného elektra. V rámci programu Recyklohraní, který prohlubuje znalosti našich studentů v oblasti recyklace a ochrany životního prostředí, žáci sběrem elektronických hraček a drobných elektrozařízení i nadále přispívají k ochraně životního prostředí.

Mezinárodní turnaj v plážovém volejbalu 2016

SŠT Opava ve spolupráci s firmou PRESTAR s. r. o. uspořádala 2. ročník mezinárodního turnaje v plážovém volejbalu. Zúčastnila se dvoučlenná družstva Mendelova gymnázia, Slezského gymnázia, SOU stavebního, Střední průmyslové školy stavební, Centrumu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 "Mechanik" z Ratiboře a SŠT Opava.

Exkurze Erdrich Umformtechnik s.r.o a Brano Group a. s.

Ve dnech 2.a 3. 6 se žáci třídy 2.N zúčastnili exkurzí ve firmách Erdrich Umformtechnik s. r. o. a Brano Group a.s.  

Návštěva ve firmě Erdrich Umformtechnik s. r. o. byla spojena s výstupem na rozhlednu v Úvalně.

Výměnný pobyt Opava - Racibórz 2016

Dne 23. 5. 2016 se žáci 2.N zúčastnili výměnného pobytu ve městě Racibórz. Následoval třídenní výlet do města Zakopane ve Vysokých Tatrách. Po výstupu na horu Gubalowka se ukázalo panorama celých hor.

Úterní výlet s 16 km procházkou do údolí Košcielisko a prohlídky skalní jeskyně Smocza Jáma byl zakončen fotbálkem, relaxační vířivkou a grilováním.

Ve středu proběhla prohlídka města a skokanských můstků Wielka Krokiew.

Celý pobyt  provázelo krásné počasí a skvělá nálada!

Syndikovat obsah